Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

Erno Heino

Service Development Intern / 1.4.2020

Tägit: Itsetuntemus, Osaaminen, Työnhaku, Urajohtaminen, Vahvuudet

HUMANISTISESTI orientoituneet akateemikot osaavat yleensä paljon enemmän kuin osaavat sanoa. Vaarana on jumiutuminen omaan kuplaan, jossa ihminen rajaa mahdollisuutensa työelämässä vain oman substanssiosaamisensa ja yleisien stereotypioiden kautta.  

HANKKIESSASI akateemista tutkintoasi olet todennäköisesti harjoittanut erittäin tarpeellisia työelämätaitoja, kuten itsesi johtamisen taitoja, sosiaalisia taitoja sekä substanssitaitoja. Tätä osaamispalettia ei kannata suotta peitellä, vaan siitä on tarpeen ammentaa esiin pintaa syvemmällä olevat laajat soveltamisen alat. 

TUTKINNON osana olet siis joutunut itsenäisesti etsimään ja soveltamaan tietoa. Olet toivottavasti päässyt työskentelemään ryhmissä ja kommunikoimaan erilaisissa ympäristöissä erilaisilla tavoilla – vähintäänkin kirjallisesti esseissä ja tenteissä. Ennen kaikkea olet kuitenkin kartuttanut juuri oman tieteenalasi substanssitaitoja perehtymällä syvällisemmin johonkin tiettyyn aihealueeseen. Ja juuri tämän substanssitaidon edellyttämän ja vahvistaman osaamisen sanoittaminen on usein haastavinta, vaikka juuri se erottaa vahvimmin humanistisen asiantuntijan muista työelämän ammattilaisista. 

Kannattaa siis pysähtyä miettimään, onko hankkimasi substanssitaidon ja erityisosaamisen sisälle kätkettynä laajempia erityistaitoja.

OLETKO johtanut omaa työskentelyäsi esimerkiksi gradun suhteen? Oletko toiminut osana tiimiä ja jakanut vastuuta opinnoissasi? Oletko kohdannut vastoinkäymisiä tai haasteita selviten niistä? Oletko omaksunut vaikean ja laajan sinulle uuden kokonaisuuden yhdistäen sitä muuhun tieteelliseen kontekstiin? Oletko ymmärtänyt jotain uutta, jota et ennen osannut ottaa edes huomioon?  

LISÄKSI on hyvä pohtia, miten näitä taitoja voisi soveltaa työelämässä ja sinua mahdollisesti kiinnostavassa työtehtävässä tai yrityksessä. Voisiko esimerkiksi itsenäisen tutkimustyön taidot olla hyödyksi myynnin ja markkinoinnin tukitehtävissä? Voisiko kykysi ymmärtää erilaisia ajattelumalleja olla avuksi asiakkuuksien hallinnassa tai viestinnän suunnittelussa? 

NÄMÄ tutkinnon kanssa hankitut taidot ovat siis vahvasti työelämässä tarvittuja taitoja. Mutta kuten yleisestikin, on niissäkin tarpeen sanoittaa työn kannalta oleellinen viesti vastaanottajalle ymmärrettävällä tavalla. Jos olet tutkinut ja opiskellut keskiaikaista folkloristiikkaa, arabialaista filosofiaa tai latinalaisamerikkalaista runoutta, olet joutunut todennäköisesti astumaan todella kauas omasta kulttuuristasi ja elinpiiristäsi. 

VOISITKO siis sanoa CV:ssäsi hallitsevasi ”kulttuurien kohtaamisen taitoja”, sen sijaan että ilmaisisit vain olevasi ”myöhäisantiikkia tutkinut humanisti”? Kertoisiko jossainkin tilanteissa kuvaus ”johdonmukaisen ilmaisun taidot” lukijalle enemmän kuin toteamus ”käsitteiden ja argumentaation systemaattisesta analysoinnista”. Voit kokeilla erilaisia tapoja muotoilla osaamistasi vastaanottajalle helpommin ymmärrettävään muotoon ja syventyä myöhemmin tarkempaan kuvailuun esimerkiksi työhaastattelussa. 

VOIT hyvin käyttää akateemista asiantuntijuuttasi saavutuksena ja todistuksena siitä, kuinka hallitset nämä taidot. Substanssiosaamisesi ja humanistinen taustasi antavat sinulle mahdollisuuden tarkastella asioita analyyttisesti, tarjoamaan toisen näkökulman sekä kyvyn lähestyä tuntematonta tulkiten sitä ymmärrettäväksi. Näitä ymmärtämisen ja tulkinnan taitoja tarvitaan työelämässä juuri nyt, kun jokainen päivä voi pitää sisällään uusia ja ennestään tuntemattomia muutoksia 


Kirjoittaja on oman osaamisensa sanoittamisen kanssa taiteillut uskonnollisten yhteisöjen dialogia ja käsitteenmuodostusta tutkinut teologian kandidaatti sekä myynnissä ja asiakastyössä kokemusta kartuttanut työelämän generalisti.


Voit ottaa oman osaamisesi kartoittamisen avuksi myös Onnistujan urapalvelumme, josta löydät rekrytoinnin ja urakehityksen ammattilaisten tuottamia kursseja urapolun eri vaiheisiin. Ei ole väliä sillä, oletko vasta valmistumassa oleva humanisti tai jo kokeneempi tekijä – osaamisen ja tavoitteiden kirkastaminen on aina hyödyllistä oman uransa johtamisessa. Esimerkiksi Suunta uralle -verkkokurssin avulla pääset syventymään myös oman osaamisesi tunnistamisen teemaan.

Kun haluat kehittää itseäsi

Ota urakehityksesi omiin käsiisi!

Iso osa työssä viihtymistä on tunne siitä, että oppii uutta ja kehittyy. On kuitenkin yleistä, että tuo tunne on vuosien aikana päässyt hiipumaan. Se saattaa ilmetä heikentyneenä ammatillisena itsetuntona, huolena omasta pärjäämisestä työelämässä tai toiveena toimenkuvan muutoksesta.

Käyttäjämme kertovat, että Onnistujan urapalvelu on auttanut heitä ottamaan askeleita, jotka ovat johtaneet parempaan työssä viihtymiseen esimerkiksi ylennyksen, lisäkouluttautumisen tai omien työtapojen kehittämisen kautta.

Onnistujan urapalvelun avulla saat:

  • Lisää itsetuntemusta ja luottamusta omaan osaamiseen
  • Keinoja vahvuuksiesi ja kehityskohtiesi tunnistamiseen
  • Työvälineitä itsesi johtamiseen ja ajanhallintaan
  • Rohkeutta ja innostusta uuden etsimiseen ja löytämiseen
  • Voimistuneen tunteen siitä, että kehityt työssäsi ja nautit siitä