Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

Lifeworks logo.

Lifeworks

/ 20.1.2022

Tägit: Johtaminen, Yleinen

MPS teetti vuoden 2021 lopulla tutkimuksen johtamisen tulevaisuudesta ja koska tämä teema koskettaa niin monia meistä, halusimme nostaa tutkimustuloksista muutamia ajatuksia esiin. Tutkimukseen vastasi johtaja-asemassa olevia henkilöitä, asiantuntijoita, esihenkilöitä sekä työntekijöitä.

Johdon ja henkilöstön kokemuksissa eroavaisuuksia työn imussa ja jaksamisessa

Tutkimuksessa verrattiin johdon ja henkilöstön tuloksia työn imun, jaksamisen sekä kommunikoinnin osalta. Näiltä osin tulokset olivat pitkälti odotusten mukaisia. Kokonaisuudessaan työn imu koettiin hyvänä, ja erityisen hyvällä tasolla se oli johtajilla. Työn imua tutkimuksessa selvitettiin sillä, kuinka innostuneita työstä ollaan, miten osaamista pystytään kehittämään ja minkälainen on arvostuksen kokemus työyhteisössä.

Jaksamisen sekä tasapainon osalta tuloksissa oli enemmän hajontaa, sillä johtajat eivät koe pystyvänsä tasapainottamaan työn ja vapaa-ajan vaatimuksia keskenään yhtä hyvin kuin muu henkilöstö. Molemmissa ryhmissä noin 80 % uskoo pystyvänsä pitämään nykyisen työtahdin myös seuraavat pari vuotta. Johtajissa työn ja vapaa-ajan hämärtyminen ei näin ollen tunnu vaikuttavan jaksamiseen ainakaan seuraavan kahden vuoden aikana, jota selittää osaltaan vahva työn imu.

Varttuneemmissa ikäryhmissä innostus ja tarmo työn tekoon korkeammalla kuin nuoremmissa

Kun tarkasteltiin työn innostavaa vaikutusta, mahdollisuutta itsensä kehittämiseen sekä työtahtia, huomattiin että nuoremmissa ikäryhmissä tulokset olivat selvästi kriittisempiä kuin vanhemmissa. 30–39-vuotiaiden ryhmässä 65 % koki merkittävää innostumista työstään, 40–49-vuotiaista 68 %, 50–59-vuotiaista 76 % ja yli 59-vuotiaista 87 %. Näissä vastaajissa olivat mukana kaikki muut paitsi johtoon kuuluvat henkilöt.

Samansuuntainen tulos koski myös sitä, kuinka vastaajat kokivat pystyvänsä kehittämään osaamistaan tarvittavassa tahdissa. Tässäkin tapauksessa vanhemmat ikäryhmät kokivat asian huomattavasti positiivisemmin kuin nuoremmat. Näyttää siis hyvin vahvasti siltä, että varttuneemmat ikäryhmät kokevat tällä hetkellä parasta työn imua sekä tarmoa tehdä työtä.

Esihenkilöiden jaksaminen koetuksella

Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan omaa työssä suoriutumista kuluneen vuoden ajalta koulusta tutulla arvosana-asteikolla 4–10. Muiden ryhmien tulosten keskiarvo pyöri lähellä 8,5 mutta selvästi kriittisimmin omaan suoriutumiseen suhtautuivat esihenkilöt, sillä heidän tuloksensa keskiarvo oli vain 8,07.

Esihenkilöiden kiire ja työtaakka näkyivät tuloksissa selvästi ja korona on hankaloittanut tilannetta vielä entisestään. Jo ennen koronaa tehdyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että esihenkilöillä jää aivan liian vähän aikaa kohdata alaisia ja siten he ovat kantaneet toisaalta huolta, mutta myös syyllisyyttä kohtaamisten vähyydestä.

Koronapandemian tuoma etätyö on vain pahentanut entisestään tilannetta ja siten esihenkilöiden huoli samalla kasvanut.

Esihenkilöt kokivat lisäksi kykenevänsä kaikista heikoiten tasapainottamaan työn ja vapaa-ajan vaatimukset keskenään (53 %). Työn ja vapaa-ajan hämärtyminen näkyi myös johdon tuloksissa, sillä 58 % ylimmästä johdosta ja 64 % keskijohdosta koki pystyvänsä riittävissä määrin tasapainottamaan työtä ja vapaa-aikaa. Asiantuntijoilla ja työntekijöillä tilanne oli parempi, sillä edellisistä 72 % pystyi erottamaan työn ja vapaa-ajan ja jälkimmäisistä 67 %.

Sosiaaliset taidot ovat johtajan uusi ”kova osaaminen”

Tutkimuksessa pyydettiin myös vastaajia arvioimaan 12 sellaista johtajan ominaisuutta tai osaamista, joiden on osoitettu olevan yhteydessä johtotehtävissä menestymiseen. Vastaava kysymys esitettiin MPS:n toteuttamassa johtajatutkimuksessa vuonna 2017 ja nyt haluttiin saada vertailuaineistoa aiempaan.

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa menestymisen kannalta kärkeen nousivat aiempi johtamiskokemus, liiketoimintalähtöinen ajattelu sekä kokemus toimialasta. Nyt tehdyssä tutkimuksessa tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousi sosiaaliset taidot.

Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan mitä ominaisuuksia johtajilta kaivataan viiden vuoden päästä, niin kärjessä oli sama sosiaaliset taidot, mutta vielä merkittävämmin erottuneena.

Isossa kuvassa aiemman johtajakokemuksen sekä menestymishalun merkitykset ovat laskusuunnassa ja luovuus, avoimuus uudelle ja sosiaaliset taidot ovat nousussa. Aikaisempi jaottelu kovat taidot vs. pehmeät taidot kokevat ajattelun muutospainetta: sosiaaliset taidot ovat johtajan uusi ”kova osaaminen”.


Johtamisen tulevaisuus – onko suunta muuttumassa? -tutkimus on jatkoa MPS People Analyticsin toteuttamille vuosittaisille suomalaista johtamista kartoittaville tutkimuksille. Edelliset teemat ovat olleet johtajien jaksaminen sekä johtajien huolet.

Marraskuussa 2021 toteutetun tutkimuksen teemana oli johtamisen tulevaisuus. Vastauksia tutkimukseen saatiin todella hyvin, sillä ylimmältä johdolta palautetta kertyi 877 (39 %) ja keskijohtoon kuuluvilta 562 (25 %) palautetta. Asiantuntijoita vastasi 562 (25 %), esihenkilöitä 157 (7 %) ja työntekijöitä 90 (4 %). Kaikkiaan palautetta kertyi 2248 kpl.


Teksti on julkaistu aiemmin MPS:n Johtamisen maailma -blogissa.

Kun haluat kehittää itseäsi

Ota urakehityksesi omiin käsiisi!

Iso osa työssä viihtymistä on tunne siitä, että oppii uutta ja kehittyy. On kuitenkin yleistä, että tuo tunne on vuosien aikana päässyt hiipumaan. Se saattaa ilmetä heikentyneenä ammatillisena itsetuntona, huolena omasta pärjäämisestä työelämässä tai toiveena toimenkuvan muutoksesta.

Käyttäjämme kertovat, että Onnistujan urapalvelu on auttanut heitä ottamaan askeleita, jotka ovat johtaneet parempaan työssä viihtymiseen esimerkiksi ylennyksen, lisäkouluttautumisen tai omien työtapojen kehittämisen kautta.

Onnistujan urapalvelun avulla saat:

  • Lisää itsetuntemusta ja luottamusta omaan osaamiseen
  • Keinoja vahvuuksiesi ja kehityskohtiesi tunnistamiseen
  • Työvälineitä itsesi johtamiseen ja ajanhallintaan
  • Rohkeutta ja innostusta uuden etsimiseen ja löytämiseen
  • Voimistuneen tunteen siitä, että kehityt työssäsi ja nautit siitä