Susanna Mikkonen

Ohjelmavastaava, Mothers in Business MiB ry / 12.11.2021

Tägit: Urajohtaminen, Yleinen

MODERNI 2020-luvun nainen ei halua tinkiä mistään. Olemme sukupolvea, joka tietää, että naisille on kaikki mahdollista. Voimme olla pääministereitä, presidenttejä, astronautteja ja vuorikiipeilijöitä. Elinaikanamme lasikattoja on murrettu toisensa jälkeen, ja meille on itsestään selvää, että voimme tavoitella unelmiamme.

SIITÄ huolimatta, että naisten asema on parantunut ja perinteiset sukupuoliroolit avartuneet, moni nainen kokee edelleen ristipaineita ura & perhe -pohdinnoissaan. Ei ole itsestään selvää luottaa siihen, että ura ja perhe olisi mahdollista yhteensovittaa. Moni pohtii oikeutetusti, millaisia vaikutuksia perheellistymisellä on omaan urakehitykseen. Ja vaikka perheen perustaminen ei olisi edes ajankohtaista, moni nuori nainen kohtaa työmarkkinoilla syrjiviä asenteita vain siksi, että saattaa ehkä joskus saada lapsia. Esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat naisille.

ÄIDIN ja vanhemman rooli on myös perinteisesti ollut melko tiukka. Työ ja perhe nähdään helposti toisistaan irrallisina, jopa poissulkevina osa-alueina. Samalla tavalla myös vanhemman ja uraa tekevän aikuisen roolit nähdään erillisinä. Herää helposti kysymys siitä, ovatko mielenkiintoinen, vaativakin ura ja toisaalta antoisa perhe-elämä yhdistettävissä? Voiko uraa tekevä äiti olla muuta kuin korkokengissä ja jakkupuvussa paahtava etäinen vanhempi? Entä täytyykö perheellistyessään hylätä oma identiteetti ja haaveet ja asettua hiekkalaatikolle räntäsateeseen nököttämään?

Seuraavaksi haluaisin murtaa viisi yleisintä uran ja perheen yhteensovittamiseen liittyvää myyttiä!

Myytti 1: Urakehitys katkeaa perheellistymiseen

Tutkimusten mukaan lasten saaminen vaikuttaa erityisesti naisten urakehitykseen. Miesten urapolkuja perheellistyminen ei vaikuta juuri hetkauttavan (esim. Työelämän tutkimus -artikkeli, 2020). Perheellistyminen vaikuttaa urakehitykseen erityisesti perhevapaiden kautta, ja perhevapaat puolestaan kasautuvat voimakkaasti naisille. Lisäksi perhevapaiden vaikutukset urakehitykseen liittyvät vapaiden pituuteen. Mitä pidempi perhevapaa, sitä pidempi urakatko.

Perhevapaiden jakaminen puolison kanssa on siis hyvä vaihtoehto, mikäli haluaa pitää urakatkon lyhyempänä. Myös laadukas varhaiskasvatus mahdollistaa sujuvan töihin paluun perhevapaiden jälkeen. Tuleva perhevapaauudistus tuo niin ikään mukanaan joustoja, kun vapaita voi pitää useassa osassa ja osa-aikaisesti. Perhevapaiden ja työn ei siis tarvitse olla on/off, vaan perhevapaita ja työntekoa voi halutessaan joustavammin yhdistää.

Positiivista on, että Työvoimatutkimuksen (2018) mukaan suurin osa (75–86 %) äideistä koki, että viimeisimmällä perhevapaalla ei ollut vaikutusta työuraan. Perheellistymisen ei tarvitse merkitä urakehityksen katkeamista, vaan perhevapaat voi nähdä luonnollisena uran osana, joiden aikana vanhempi itsekin kasvaa, kehittyy ja oppii uutta. Perhevapaat ovat myös oiva hetki kehittää osaamistaan ja verkostoitua, esimerkiksi Mothers in Business ry:n toiminnassa.

Myytti 2: Kiinnostavia uramahdollisuuksia menee ohi perhevapaiden aikana

Entä jos perhevapailla ollessa ohitse vilahtaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia? Jäänkö jostain paitsi, jos en pystykään perhetilanteen vuoksi tarttumaan mahdollisuuksiin?

Perhevapaiden aikana toki kaikkiin mahdollisuuksiin ei välttämättä ole valmiutta tarttua, mutta kannustaisin ennemmin näkemään perhevapaat mahdollisuutena. Työelämästä hetkeksi irtautuminen ja vanhemmaksi tuleminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella omaa työuraansa etäämmältä: mitä minä haluan, mikä minulle on tärkeää ja mitä tahdon seuraavaksi tavoitella. Vanhemmuuden myötä identiteetti usein muotoutuu hieman uudelleen, ja moni kokee perhevapaiden myötä tarvetta rakentaa työstä ja muusta elämästä yhä mielekkäämpi kokonaisuus.

Kannattaa myös pohtia, mitä uralla itse käsittää. Onko uralla eteneminen vertikaalista, aina vain vaativampiin positioihin ylenemistä vai horisontaalista siirtymistä itselle mielekkäämpiin tehtäviin? Perhevapaiden aikana moni löytää uralleen kokonaan uuden suunnan. Myös onnistumistarinoita kannattaa kuunnella: raskaana oleva palkataankin vakituiseen tehtävään tai perhevapaalla olevalle tarjotaan uutta, mielenkiintoista työtä.

Myytti 3: Perhearjen pyörittäminen työn ohella on tavattoman vaivalloista

Perhe-elämästä ja “ruuhkavuosista” ei aina anneta ruusuista kuvaa. On vuotavia neniä, korvatulehduskierteitä, kuskausrumbaa ja Prisma-perheitä. Lisäksi tutkijat puhuvat intensiivisestä vanhemmuudesta, jossa korostuu jatkuva fyysinen ja emotionaalinen läsnäolo lapselle sekä lapsen tarpeiden priorisoiminen. Intensiivisessä vanhemmuudessa vanhemmuus muuttuu helposti projektiksi, joka vaatii 100 % keskittymistä lapseen, sormiruokailuoppaiden läpi kahlaamista ja tehokurssia tunteiden sanoittamisessa. Uraorientoituneelle ihmiselle tämä saattaa nostaa hien pintaan.

Onneksi työn ja perheen kombinaatiosta on lupa rakentaa oman perheen näköinen. Töissä tai perhevapaalla ei tarvitse olla 100 %, vaan voi pohtia erilaisia joustavia ja osa-aikaisia ratkaisuja. Vanhemmuuden ei tarvitse olla kympin suoritus, vaan se voi olla hyvää ja riittävää, vaikka vanhemmalla olisikin kiinnostuksen kohteita myös perhe-elämän ulkopuolella. Myös perheellisen on mahdollista tavoitella ammatillisia unelmiaan, ja usein työ ja perhe tasapainottavat ja antavat voimaa toisilleen. Avuksi kannattaa valjastaa kaikki saatavilla olevat tahot: tasa-arvoinen vanhemmuus kumppanin kanssa, tukiverkostot sekä erilaiset arkea tukevat palvelut, jotka helpottavat työn ja perheen yhteensovittamista.

Myytti 4: Osaaminen heikkenee perhevapaiden aikana

Osaamisen ei todellakaan tarvitse valua pois lapsivesien mukana. Päin vastoin, perhevapaat ovat parhaillaan antoisaa oppimisen ja kehittymisen aikaa. Moni haluaa perhevapailla ylläpitää ammatillista osaamistaan kuuntelemalla äänikirjoja ja podcasteja, suorittamalla opintoja avoimessa korkeakoulussa tai vaikkapa tekemällä vapaaehtoistyötä. Moneen juttuun voi rohkeasti mennä mukaan vauva kainalossa.

Perhevapaille jäädessäsi voit myös keskustella työnantajan kanssa siitä, miten haluat pysytellä kärryillä siitä, mitä työpaikalla tapahtuu. Voit myös pyytää tulla informoiduksi vapaiden aikana työpaikalla tapahtuvista isoista muutoksista tai tarjoutuvista uramahdollisuuksista.

Myytti 5: Kadotan itseni, kun tulen vanhemmaksi

Iso kysymys monen mielessä varmasti on, olenko enää sama ihminen, jos tulen vanhemmaksi? Kadotanko jotain olennaista itsestäni tai menetänkö mahdollisuuksia tehdä asioita, joista nautin?

Sanoisin, että muutosta ei kannata pelätä. Ihmisen identiteetti on joka tapauksessa jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus, joka muovautuu elämän aikana. Perheellisiä tai ei, olemme joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluttua hieman eri ihmisiä kuin nyt. Myöskään omista urahaaveista ei tarvitse luopua, ja saattaa olla, että niitä tulee perheen myötä vielä lisää ja uudenlaisia. Ura-perhe-kombinaatiosta voi rakentaa juuri sellaisen, joka palvelee parhaiten oman perheen tarpeita. Aika moni asia on lopulta vain järjestelykysymys.

Lopuksi

Vastauksena siis otsikon kysymykseen – kyllä, nainen voi saada kaiken, ainakin jos puhutaan urasta ja perheestä! Vaativakin ura ja rikas perhe-elämä on mahdollista yhteensovittaa. Se edellyttää rohkeutta tehdä perheen itsensä näköisiä valintoja, panostusta hoivavastuun jakamiseen, perheystävällisempää työelämää sekä erilaisia tukiverkkoja ja palveluita, jotka ovat perheiden saatavilla.


Blogin kirjoittaja Susanna Mikkonen toimii ohjelmavastaavana Mothers in Business MiB ry:ssä. MiB tarjoaa äideille mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja uralla etenemiseen sekä rakentaa perheystävällisempää ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.


Jos aihe kiinnostaa enemmänkin, lue Lindan 4 vinkkiä ruuhkavuosiin