Tarja Holmgren
Lifeworks-uracoach

Tarja on työskennellyt yli 30 vuotta median, mainonnan ja markkinoinnin toimialoilla erilaisissa päällikkö- ja esihenkilötason tehtävissä. Neljä vuotta sitte hän alkoi muotoilla uraansa uudelleen ja johtavana ajatuksena sen aikana toimivat hänelle mieluisimmat ja menestyksellisimmät työtehtävät. Niitä ovat olleet sekä ihmisten motivoiminen ja valmentaminen että ihmiskeskeisen palvelukokemuksen toteuttaminen ja kehittäminen.

Kaupallisella toimialalla saatujen muutos- ja valmennusjohtamisen oppien tueksi Tarja on opiskellut valmennuksen-, palvelumuotoilun- ja kokemusasiantuntijan taitoja, jotka ovat avartaneet hänen ajatteluaan entisestään. Tarjan toimialaosaamiseen sisältyy kaikki yksityisen sektorin toimialat aina kaupan ketjuista elintarvikkeisiin sekä julkiset järjestö- ja kuntasektorin toimialat. Tarjan osaamisen ytimessä ovat valmentaminen, palvelumuotoilu ja mentorointi.

Valmentajana Tarja motivoituu mahdollisuudesta auttaa valmennettaviaan jokapäiväisen hyvinvoinnin lisääntymisessä niin, että he jaksavat tehdä töitä ja elää riittävän hyvää elämää kokonaisvaltaisesti.

Tarja auttaa valmentajana ihmisiä heidän elämänsä käännekohdissa; uusiouran löytämisessä ja muotoilussa, aivojumien purkamisessa, parhaan potentiaalin löytämisessä, uuden opettelun ja ajattelun käynnistämisessä, haasteellisista elämänmuutoksista selviämisessä ja eteenpäin suuntautumisessa sekä marssikestävyyden ylläpitämisessä että riittävän hyvän elämänmuotoilussa. Motivoivimpia onnistumisia Tarjalle ovat olleet valmennus- ja mentorointiasiakkaideni eteenpäin menon varmistuminen ja heille sopivien uusien polkujen löytyminen.

Valmentajana Tarjan ajattelutapa perustuu minäpystyvyyden ja elämänmuotoilun yhdistämiseen, jossa aivojen toimintaan perustuva valmennus yhdistetään palvelumuotoilun monimuotoisten menetelmien kanssa. Näillä menetelmillä on mahdollista sekä myötävaikuttaa valmennettavan tulevaisuuden näkemyksien muotoutumisessa että helpottaa vaikeiden asioiden ymmärtämistä sanoittamalla ne yksinkertaisenkertaisiksi ja lähestyttäviksi.

Valmennus on Tarjan elämän suola. Sen avulla ja voimalla hän voi auttaa ihmisiä tekemään mahdottomastakin mahdollista. Tarjan uudenlainen ajattelutapa ja valmennusmenetelmä ovat auttaneet sekä ryhmä- ja yksilövalmennettavia että häntä itseään menestyksekkäässä ura- ja elämänmuotoilussa.

Tarjaa motivoivat hänen työnsä merkityksellisyys sekä se, että hän saa keskittyä ihmisten auttamiseen ja heidän onnistumisensa mahdollistamiseen. Tarjan saamat palautteet ja kiitokset siitä, että ihmiset ovat löytäneet uuden suunnan uralleen ja elämälleen ohjaukseni avulla innoittavat häntä eteenpäin.

Tarja uskoo luonnon mieltä rauhoittavaan ja elvyttävään voimaan ja liikkuu sen vuoksi luonnossa ja erityisesti metsässä ympäri vuoden. Kesällä hän harrastaa kokeilevaa pienviljelyä kesämökillään Etelä-Savossa. Tarjan rentouttaa mieltään myös valmistamalla eri maiden ruokia.

Tarja valaa myönteistä innostusta valmennettaviensa kasvuun ja auttaa heitä löytämään muutokseen tarvittavat rohkeuden avaimet, edeten ohjattavien rinnalla kannustavana kanssakulkijana. Hänen luontainen taipumuksensa on huomata herkästi myös sanoittamattomat, usein syvälle pinnan alle jäävät seikat. Hän pystyy luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeitakin asioita voi kohdata ja käsitellä ilman pelkoa.

Tarjan motto valmentajana on lempeästi ihmiseltä ihmiselle, ihmistenkielellä. Hän on läsnä – kuuntelee – ja kuulee.


Siirry verkkokauppaamme tästä. Lisätietoa uracoacheistamme saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lifeworks (at) lifeworks.fi.