Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

Forskningschef

Donnerska institutet


Donnerska institutet söker nu en forskningschef för anställning vid institutet från den 1.1.2025 eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad vid institutet i Åbo och arbetsgivare är Stiftelsen för Åbo Akademi. 

 

Befattningsbeskrivning 

Forskningschefens arbetsuppgifter består huvudsakligen av:

 • att ansvara för och leda verksamheten vid institutet och biblioteket mot uppsatta mål samt att göra upp planer för verksamheten på kort och lång sikt; 
 • att i samråd med institutets ordförande bereda ärenden för institutets styrelse, fungera som dess sekreterare och ansvara för att dess beslut verkställs;
 • att ansvara för utgivningen av institutets publikationer; 
 • att organisera institutets internationella symposier, rundabordskonferenser och motsvarande tillsammans med den övriga personalen; 
 • att bedriva egen forskning på 50 % av arbetstiden; 
 • att upprätthålla både nationella och internationella kontakter på institutets område och vinnlägga sig om att Donnerska institutet spelar en synlig roll på det religionsvetenskapliga fältet i Finland, i Norden och även internationellt. 
 • att till institutets styrelse och stiftelsens styrelse rapportera om budgetens och verksamhetens uppföljning. 

Forskningschefen rapporterar dels till institutets styrelse, dels till Stiftelsens för Åbo Akademi skattmästare.

Stiftelsen för Åbo Akademi tillämpar flexibel arbetstid. Vid nyanställning tillämpas prövotid. 

 

Behörighetsvillkor och bedömning 

Vi söker en väl meriterad forskningschef med engagemang och stark vilja att upprätthålla och utveckla institutets verksamhet i sin helhet. Av forskningschefen krävs, enligt styrelsens beslut, doktorsexamen i religionsvetenskap, religionshistoria eller annat för institutet relevant ämnesområde samt forskningsmeriter motsvarande vetenskapliga meriter för docent. Erfarenhet av forskningsledarskap samt erfarenhet av redaktionellt arbete inom internationell vetenskapspublicering räknas som meriter. Därtill räknas dokumenterad erfarenhet av eller formell behörighet för biblioteksarbete som meriterande.

Institutets arbetsspråk är svenska och därför krävs förmåga att arbeta på svenska eller annat skandinaviskt språk. Utmärkta kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska förutsätts.

Donnerska institutets styrelse fattar beslut om valet av forskningschef. Vid bedömningen och rangordningen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier:

 • Vetenskaplig kompetens, vilket innefattar forskarmeriter som avlagda lärdomsprov, vetenskaplig verksamhet och publikationer inom institutets område. 
 • Interaktiv förmåga, speciellt god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera konstruktivt med många olika typer av samarbetsparter och intressenter inom den akademiska världen och i samhället i stort. 
 • Ledarskapsförmåga, speciellt inom redaktionellt arbete vid vetenskapliga tidskrifter och inom vetenskaplig biblioteksverksamhet. 

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. 

 

Lön 

Stiftelsen för Åbo Akademi tillämpar individuell lönesättning beroende på sökandes meriter och arbetserfarenhet. Sökande ombeds vänligen uppge sina löneanspråk i ansökan.

Ansökan 

Ansökan lämnas in via denna länk senast den 26.8 kl. 16.00 finsk tid.

Den fritt formulerade ansökan ska omfatta 3–5 sidor och innehålla en redogörelse för sökandes kompetens gällande samtliga kriterier som nämns ovan. Till ansökan fogas följande bilagor: 

 • CV och publikationsförteckning (enligt Forskningsetiska delegationens modell
 • Intyg över för uppgiften lämplig examen 
 • Eventuella övriga intyg (språk, fortbildning, arbetserfarenhet) 
 • Kontaktuppgifter till två referenser 

De sökande som bedöms som starkast utgående från ansökningarna kallas till intervju i Åbo (alternativt virtuellt). 

 

Information 

Närmare information om befattningen ges av:

Närmare information om rekryteringsprocessen ges av:

 • MPS-konsult Timo Harju, tfn +358 20 746 9688 eller timo.harju@mps.fi (mellan 10–25.6 och 29.7–23.8)

Information om Donnerska institutet: /www.donnerinstitute.fi
Information om Stiftelsen för Åbo Akademi: stiftelsenabo.fi