Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on haettavana määräaikainen virkasuhde:

Projektipäällikkö, arkkitehtuuri- ja designmuseon hankevalmistelu

Aloitus 1.5.2021 tai sopimuksen mukaan, kesto vuoden 2023 loppuun (jatko vuodelle 2024 on mahdollinen), ID 29-80-2021.

Virkasuhde on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle.

Tehtävän kuvaus

Projektipäällikön tehtävät liittyvät uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen toteuttamiseen. Tehtävänä on koordinoida ja edistää hanketta valtion toimien osalta yhteistyössä Helsingin kaupungin, Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön, Designmuseon säätiön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Projektipäällikkö vastaa valtion osalta hankkeen selvitysten, seurantaraporttien ja suunnitelmien laatimisesta ja toimeenpanosta sekä hankkeen talouden, hallinnoinnin, hankkeeseen liittyvien sopimusten ja mm. riskienhallinnan valmistelusta, seuraamisesta ja raportoinnista. Projektipäällikkö on mukana hankkeen ohjausryhmässä ja osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto.

Säädetyt kielitaitovaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvityksestä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Viran menestykselliseksi hoitamiseksi on eduksi kokemus vaativien rakennushankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi eduksi on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus julkisen talouden ja sopimusten suunnittelusta, täytäntöönpanosta, seurannasta ja raportoinnista sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Lisäksi odotamme käytännön englannin kielen taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen. Hakijaa pyydetään esittämään palkkatoiveensa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkasuhteessa voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään laatimaan suomen tai ruotsin kielellä.

Tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Lisätietoja tehtävästä

Lisätietoja antaa ylijohtaja Riitta Kaivosoja puh. 0295 330 129 ja kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen puh. 0295 330 281.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 18.3.2021 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 29-80-2021 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamoon osoitteeseen Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjaamon asiakaspalvelu toimii osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Täytä hakulomake ja hae paikkaa osoitteessa: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-80-2021