Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

Lifeworks logo.

Lifeworks

/ 10.3.2022

Tägit: Itsetuntemus, Osaaminen, Työhaastattelu, Työnhaku, Vahvuudet

Miten omia vahvuuksia voi löytää tai tunnistaa?

Vahvuuden määritelmälle ei ole mitään virallista polkua, mutta vahvuuksia voi tarkastella eri näkökulmista ja niitä on jokaisella sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Vahvuudet voivat liittyä esimerkiksi harrastuksiin, taitoon toimia ihmisten kanssa tai vaikkapa esiintymistaitoihin.

Meistä jokaisella on taitoja, ominaisuuksia ja kykyjä, joista me voimme olla ylpeitä. Jokainen meistä on hyvä jossakin asiassa.

Miten tunnistat omat vahvuutesi?

Suvi Poikela, Lotta Lunnela ja Linda Neiglick.

Lotan mukaan on on hyvä pohtia omia ominaisuuksia ja tarkastella omaa itsetuntemusta. Jos vahvuuksien tunnistaminen on hankalaa, niin omaan itseensä, omaan mieleen tutustuminen auttaa tässä prosessissa. Mitkä asiat sinua motivoivat, millaista palautetta olet saanut, mitkä asiat sinua kiinnostavat – mahdollisimman laaja oman toiminnan tarkastelu auttaa vahvuuksien etsimisessä. Itsellä saattaa olla hyvinkin erilainen käsitys omista vahvuuksista, joten ystävien, perheen ja kollegoiden mielipiteet voivat tuoda aivan uusia vahvuuksia eteen. Oman elämänpolun pohdinnan lisäksi tätä voi selvitellä kyselemällä omista vahvuuksistaan lähipiiriltä.

Vahvuudet ja heikkoudet työelämässä sekä työhaastattelussa

Työelämässä vahvuudet korostuvat ja tulevat esille henkilön ominaisuuksien ja onnistumisten kautta.

Yleensä vahvuudet näkyvät hyvin konkreettisella tavalla siinä meidän työn arjessa. Jos olet erityisen hyvä numeroiden kanssa, todennäköisesti kaikki erilaiset talouden tehtävät onnistuvat sinulta hyvin. Toki kannattaa pyrkiä hakeutumaan sellaisiin tehtäviin, missä pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan.

Yksi tyypillinen työhaastattelussa kysyttävä teema liittyy haasteltavaan vahvuuksiin ja heikkouksiin. Halutaan tietää kyseiseen tehtävään ja organisaatioon liittyen peilattavia vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää tai mitä uutta henkilö voisi tuoda organisaatiolle. Haastateltavalla on samalla mahdollisuus tarkastella, ovatko omat vahvuudet juuri tähän tehtävään ja organisaatioon sopivia ja millaiselta kehittymispolku voisi näyttää.

Kannattaa nostaa niitä asioita, missä on oikeasti hyvä. Ja millaiset tilanteet siellä työssä sinua oikeasti motivoi ja innostaa. Kyllä avoimuus ja rehellisyys työnhakutilanteessa palvelevat molempia osapuolia. Pystytään arvioimaan sitä sopivuutta molemmin puolisesti.

Haastattelua varten on myös hyvä ennakkoon pohtia omia heikkouksia ja olla avoin niiden suhteen.

Mitä heikkoudet voisivat olla kyseissä tehtävässä ja kyseissä organisaatiossa. Asiat ei ole aina niin mustavalkoisia, että tietty sellainen taito tai ominaisuus, jonka saattaisi kokea heikkoudeksi jossain tietyssä työtehtävässä, ei välttämättä ole sitä toisentyyppisessä työtehtävässä. Heikkoudet saattavat olla vahvuuksia.

Jokaisella on myös ns. pehmeitä taitoja, joita voi käyttää missä tahansa työtehtävässä. Näiden taitojen tunnistaminen on olennaista ja näitä olisi syytä pohtia. Pehmeitä taitoja voivat olla esimerkiksi vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot, oppimishalu tai joustavuuskyky. Esimerkkien avulla voi miettiä, millaisissa työelämän tilanteissa nämä taidot näkyvät.  Monesti työnhaussa korostetaan joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Käytännön esimerkkien ja tilanteiden esiintuominen haastattelussa parantaa mahdollisuuksia erottautua työnhakuprosessissa.

Kuuntele koko Uralla eteenpäin – podcastin jakso Spotifystä ja kuulet myös, miten Lotta Lunnela sekä podcastin pitäjät Linda ja Suvi pohtivat omia vahvuuksiaan sekä minkä kallisarvoisen vinkin Lotta antaa vahvuuksiin liittyen.


💡 Lisätietoa omista vahvuuksistasi saat Vahvuusbarometristä. Löydät sen Onnistujan urapalvelusta. Ota palvelu käyttöön täällä (maksuton 14 päivän kokeilu)

Kun haluat kehittää itseäsi

Ota urakehityksesi omiin käsiisi!

Iso osa työssä viihtymistä on tunne siitä, että oppii uutta ja kehittyy. On kuitenkin yleistä, että tuo tunne on vuosien aikana päässyt hiipumaan. Se saattaa ilmetä heikentyneenä ammatillisena itsetuntona, huolena omasta pärjäämisestä työelämässä tai toiveena toimenkuvan muutoksesta.

Käyttäjämme kertovat, että Onnistujan urapalvelu on auttanut heitä ottamaan askeleita, jotka ovat johtaneet parempaan työssä viihtymiseen esimerkiksi ylennyksen, lisäkouluttautumisen tai omien työtapojen kehittämisen kautta.

Onnistujan urapalvelun avulla saat:

  • Lisää itsetuntemusta ja luottamusta omaan osaamiseen
  • Keinoja vahvuuksiesi ja kehityskohtiesi tunnistamiseen
  • Työvälineitä itsesi johtamiseen ja ajanhallintaan
  • Rohkeutta ja innostusta uuden etsimiseen ja löytämiseen
  • Voimistuneen tunteen siitä, että kehityt työssäsi ja nautit siitä