Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

Käyttöehdot

 1. Sopimuksen kohde ja osapuolet
 2. Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palvelujen käyttöönotto
 3. Asiakkaan henkilötietojen käsittely
 4. Tietosuoja
 5. Palvelujen käyttäminen ja datan kerääminen
 6. Hinnat, maksutavat ja maksuajat
 7. Asiakkaan peruutusoikeus
 8. Asiakkaan vastuu
 9. Lifeworksin vastuu ja korvausvelvollisuus
 10. Sopimusehtojen muuttaminen
 11. Palvelusopimusten voimassaolo, irtisanominen ja päättäminen
 12. Muut ehdot

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

1.1. Näitä käyttöehtoja sovelletaan MPS Lifeworks Oy:n tuottaman kuluttajille suunnatun verkkopalvelun rekisteröitymistä edellyttävän osuuden ja siellä tarjottavien Palveluiden käyttöön (”Käyttöehdot”).

Näissä Käyttöehdoissa rekisteröitymistä edellyttävistä palveluista käytetään nimitystä ”Palvelut”, Palveluja käyttävästä yksityishenkilöstä käytetään nimitystä ”Asiakas” ja MPS Lifeworks Oy:stä käytetään nimitystä ”Lifeworks”. Asiakkaan tulee aina kääntyä Palveluja koskevissa asioissa Lifeworksin puoleen riippumatta siitä mikä taho on kyseisen Palvelun tuottanut.

1.2. Palvelujen ehdot määräytyvät näiden Käyttöehtojen ja eräiden Palvelujen osalta näitä koskevien erillisten erityisehtojen  sekä Lifeworksin Palvelujen yhteydessä esittämien tietojen mukaisesti (jäljempänä ”Palvelusopimus”). Mikäli ehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan Palvelujen erityisehtoja ja kyseisen Palvelun yhteydessä esitettyjä palvelukohtaisia tietoja ensisijaisina.

1.3. Palvelujen myyjänä on Lifeworks.  Lifeworksin yhteystiedot ovat: MPS Lifeworks Oy, käyntiosoite Keilaranta 17 C, 02159 ESPOO. Yhteisötunnus 2887179-9. Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 9-16. Asiakaspalvelun yhteystiedot: sähköposti asiakaspalvelu@lifeworks.fi, Internet www.lifeworks.fi/yhteystiedot

2. Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palvelujen käyttöönotto

2.1. Palvelujen käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelujen käyttäjäksi ja Palvelusopimuksen (kaikkine ehtoineen) hyväksymistä. Asiakas hyväksyy Palvelusopimuksen rekisteröityessään. Asiakas käyttää Palveluja rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla. Kulloinkin käytössä olevat rekisteröitymistavat on kuvattu Palvelujen yhteydessä.

2.2. Palvelujen käytön edellytyksenä voi olla tietty ikä tai muu erityisedellytys. Palvelukohtaiset erityisedellytykset on kerrottu kunkin palvelun yhteydessä. Alle 18-vuotiaan tulee hankkia holhoojansa suostumus Palvelusopimuksen hyväksymiselle.

3. Asiakkaan henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan antamat henkilötiedot tallennetaan Lifeworksin kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteriin. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Palvelusopimusten sekä henkilötietolainsäädännön ja Lifeworksin kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

3.2. Henkilötietojen käsittelystä tiedotetaan Asiakkaalle ja Asiakkaan mahdollinen nimenomainen suostumus käsittelylle pyydetään etukäteen Palvelujen yhteydessä, Palvelusopimuksessa tai muulla tavalla, mikäli suostumus on tarpeen Palvelujen toteuttamiseksi.

4. Tietosuoja

Palvelujen tietosuoja ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet sekä henkilötietolainsäädännön mukaisten oikeuksien toteuttaminen on kuvattu tietosuojaselosteessa.

5. Palvelujen käyttäminen ja datan kerääminen

5.1. Asiakas sitoutuu käyttämään Palveluja Palvelusopimuksen ehtojen, ohjeiden, lakien sekä hyvän tavan mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palveluja kyseisen Palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osia.

5.2. Asiakas vastaa kaikista Palvelujen käytöstä Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

5.3. Toimintamme kehittämiseksi käytämme Google Analyticsin ja Adformin analytiikkapalveluja sekä HubSpotin markkinointipalveluita. Näiden avulla kerätään sivustolla kävijöiltä IP-osoitteet sekä sivustolla liikkumiseen liittyvää käyttödataa, jotta voimme paremmin kohdentaa palvelujamme.

Google Analyticsin voit estää selaimen lisäosalla. Estot ovat selain- ja laitekohtaisia. Google Analyticsin keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Leadfeederin ja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä sekä HubSpotista:

Google Analytics privacy overview

Opt out of Google Analytics tracking

Adform privacy policy

HubSpot legal stuff

Sivuiltamme löytyy linkkejä muille sivustoille tai sisältöä ulkopuolisilta sivuilta, kuten Facebook, Twitter ja Linkedin. Ulkopuolisen sisällön käyttö tapahtuu kulloinkin kyseessä olevan sivuston oman rekisteriselosteen mukaisesti.

6. Hinnat, maksutavat ja maksuajat

6.1. Hinnat
Palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Hinnastot ovat nähtävillä Palvelujen yhteydessä.

6.2. Hintojen muutokset
Asiakkaan valitsemien toistaiseksi voimassaolevien Palveluiden hintamuutoksista ilmoitetaan kohdan 10.3. mukaisesti ja Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu kohdan 10.4 mukaisesti. Kertaluonteisten Palvelujen kulloinenkin hinta ilmoitetaan kunkin Palvelun yhteydessä.

6.3. Arvonlisävero
Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulohetkestä alkaen, jolloin ne lisätään automaattisesti hintoihin. Näistä ilmoitetaan Palvelujen yhteydessä.

6.4. Maksutavat
Palvelujen maksamiseen voi käyttää Palveluiden yhteydessä kerrottuja maksutapoja. Maksukorttitietojen tallennuksessa kansainvälisten standardien (PCI DSS Card Industry Data Security Standard) mukaisesti hyväksytty kolmas osapuoli rekisteröi ja tallentaa korttitiedot. Maksupalveluntarjoajana toimii: Paytrail.

Lifeworks veloittaa maksukortilta Asiakkaan tilausten mukaiset maksut. Lifeworks voi muuttaa käytettävissä olevia maksutapoja. Muutoksesta ilmoitetaan Palvelujen yhteydessä.

7. Asiakkaan peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Palvelusopimus ilmoittamalla siitä Lifeworksin asiakaspalveluun sähköpostitse tai muutoin nimenomaisesti viimeistään 14 päivän kuluttua Palvelusopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, milloin Palvelun toimittaminen on aloitettu Asiakkaan pyynnöstä tai suostumuksella ennen mainitun peruuttamisajan päättymistä. Lifeworks palauttaa Asiakkaalle viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta Asiakkaan peruutetusta Palvelusta maksamat maksut sillä maksutavalla, jota Asiakas käytti tilatessaan Palvelun.

8. Asiakkaan vastuu

8.1. Tunnukset
Tunnusten (esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana) käyttö vastaa Asiakkaan henkilökohtaista allekirjoitusta maksutapahtuman, tilauksen tekemisen ja muiden tapahtumien yhteydessä. Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki toimenpiteet, jotka on tehty Asiakkaan tunnuksella tai Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta Asiakkaan tunnuksella.

Mikäli Asiakkaan tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Asiakkaan on välittömästi vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Lifeworksille. Asiakkaan vastuu tällaisen tunnuksen käytöstä ja käytön muille mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta päättyy välittömästi Asiakkaan tehtyä tämän ilmoituksen Lifeworksin asiakaspalveluun tai Asiakkaan vaihdettua tunnuksensa. Lifeworks voi luovuttaa Asiakkaan tunnukset muille kuin Asiakkaalle ainoastaan Asiakkaan valtuutuksella tai lain nojalla.

8.2. Laitteet
Asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä tietokone ja muut laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat Lifeworksin ilmoittamia vaatimuksia vastaavat. Asiakas vastaa itse Palvelujen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta. Asiakas on velvollinen noudattamaan Palvelujen käytössä Lifeworksin kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita.

8.3. Tiedot
Asiakkaan on annettava Palveluja varten tarvittavat tiedot. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Asiakas vastaa Palveluihin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lifeworks ei ole velvollinen tarkistamaan tai oma-aloitteisesti korjaamaan tietoja, jotka Asiakas antaa Palvelujen yhteydessä.

8.4. Aineisto
Lifeworks ei valvo Palveluja hyväksikäyttäen tuotettua, lähetettyä, välitettyä tai muuten käsiteltyä aineistoa eikä Lifeworks vastaa tällaisen aineiston lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Asiakas vastaa siitä, ettei hän Palveluja käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan aineistoonsa mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista ja muista mahdollisista korvausvelvoitteista.

Asiakas vastaa Palvelujen avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Jos Asiakas voi lisätä Palveluihin omaa aineistoaan, Asiakkaan tulee ennen tämän aineiston käyttöä varmistaa, ettei aineisto ole Palvelusopimusten taikka Lifeworksin antamien ohjeiden vastainen ja ettei aineisto sisällä tietokoneviruksia tai muita sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Asiakas vastaa siitä, ettei hän tuo Palveluihin aineistoa joka sisältää viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia sekä ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palveluja haittaa aiheuttavien tai häiritsevien viestien, kuten ns. spam-postin, ketjukirjeiden ja tilaamattomien massapostitusten, lähettämiseen.

8.5. Seuraukset
Mikäli Asiakkaan Lifeworksille antamien tietojen tai toimittaman aineiston sisältö on Palvelusopimusten tai Lifeworksin antamien ohjeiden vastainen, Lifeworks ei ole velvollinen toteuttamaan Palveluja mainittujen sopimusten tai Lifeworksin Palveluista antamien tietojen mukaisesti.

Mikäli ilmenee, että Asiakkaan Palvelujen avulla käsittelemä aineisto on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Palvelusopimusten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, on Lifeworksilla oikeus poistaa kyseinen aineisto välittömästi. Lisäksi Lifeworksilla on oikeus väärinkäytösten vuoksi purkaa Palvelusopimus tai keskeyttää Palvelujen käyttö kohtien 11.2. ja 11.4. mukaisesti.

9. Lifeworksin vastuu ja korvausvelvollisuus

9.1.  Lifeworks voi tilapäisesti keskeyttää Palvelut esim. muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Lifeworks ei takaa Palvelujen jatkuvaa tai virheetöntä saatavuutta.

9.2. Lifeworks ei vastaa muusta muiden kuin Lifeworksin tai sen alihankkijoiden tuottamasta sisällöstä tai palveluista.

9.3. Mikäli Asiakas käyttää Palveluja muuhun kuin kuluttajansuojalain 1 luvussa määriteltyyn tarkoitukseen, Lifeworks vastaa ainoastaan välittömistä vahingoista korkeintaan Asiakkaan kyseisestä palvelusta maksamalla määrällä.

9.4. Asiakkaan tulee huomauttaa Lifeworksille Palvelussa havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian. Huomautus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Huomautukset tulee tehdä sähköpostitse Lifeworksin asiakaspalveluun

10. Sopimusehtojen muuttaminen

10.1. Asiakas on tietoinen siitä, että Lifeworks kehittää Palveluja jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palvelujen valikoima ja sisältö voivat muuttua. Lifeworksilla on myös oikeus lopettaa Palvelujen tuottaminen. Lifeworksilla on tällöin oikeus irtisanoa Palvelusopimus Palveluja tai niiden lopetettua osaa koskevin osin kohdan 11.1. mukaisesti.

10.2. Jos Palvelusopimuksen ehtojen muutos ei lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos sopimusmuutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Lifeworksilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta Palvelujen yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Lifeworksin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksesta.

10.3. Jos sopimusmuutos lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Lifeworks ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle fyysisellä tai sähköisellä kirjeellä tai muulla henkilökohtaisella tavalla Palvelujen välityksellä tai muutoin. Muutos tulee voimaan Lifeworksin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Lifeworks on ilmoittanut muutoksesta.

10.4. Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia sopimusehtoja Lifeworksin ilmoitettua sopimusmuutoksesta kohdan 10.2. tai 10.3. mukaisesti, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Palvelusopimus. Jos Asiakas toimittaa irtisanomisilmoituksen Lifeworksille kohdan 11.1. mukaisella tavalla vähintään 7 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa, eivät uudet ehdot sido Asiakasta. Asiakas on tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin ja Asiakkaan sopimussuhde päättyy uusien ehtojen tullessa voimaan.

11. Palvelusopimusten voimassaolo, irtisanominen ja päättäminen

11.1. Palvelusopimusten voimassaolo ja irtisanominen
Palvelusopimus tulee voimaan heti kun Asiakas on hyväksynyt sen  rekisteröitymällä Palveluun tai muutoin ja on voimassa toistaiseksi, ellei kyse ole kertaluonteisesta Palvelusta, joka päättyy silloin, kun Palvelu on toimitettu.

Lifeworks voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Palvelusopimuksen 30 päivän irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Palvelusopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Palvelusopimuksen verkkopalvelussa ai lähettämällä irtisanomisilmoituksen Lifeworksin asiakaspalveluun..

11.2. Palvelusopimuksen päättäminen ilman irtisanomisaikaa
Lifeworks voi päättää Asiakkaan Palvelusopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas käyttää Palveluja Palvelusopimuksen ehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa Palveluihin vääriä tietoja, tai käyttää tai yrittää käyttää Palveluita niiden toimivuutta tai tietoturvaa vaarantavalla tavalla. Lifeworks päättää Palvelusopimuksen ilman irtisanomisaikaa saatuaan tiedon Asiakkaan kuolemasta. Palveluissa voidaan määritellä palvelukohtaisia menettelytapoja Asiakkaan kuoleman johdosta.

11.3. Palvelujen sulkeminen
Lifeworks voi sulkea Palvelut kokonaan tai osittain, jos on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä sopimuksen- tai lainvastaista käyttöä, jos Palvelut tai niiden osa on tietoturvahyökkäyksen kohteena tai jos  Lifeworksilla on muu edellisiin verrattava perusteltu syy Palvelujen sulkemiseen.

12. Muut ehdot

12.1. Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Lifeworksin tarjoamaan aineistoon ovat Lifeworksin tai sen lisenssinantajien.

12.2. Palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei Asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa erimielisyyden myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

12.3. Asiakkaan viestejä tai muuta aineistoa säilytetään Palveluissa Palvelusopimuksissa tai Palvelujen yhteydessä kerrotun ajan. Palvelujen käytön päättyessä Asiakkaan on itse huolehdittava tarvitsemiensa viestien ja muun aineiston tallentamisesta tai tulostamisesta.

12.4. Lifeworksilla on oikeus siirtää Asiakkaan Palvelusopimukset toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

12.5. Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.