Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

MPS Lifeworks kuluttaja-asiakkaiden rekisteri

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
MPS Lifeworks Oy
Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
Y-tunnus: 2887179-9
Kotipaikka: Helsinki
privacy@mps.fi

2. Rekisteriasiat
Rekisteriä koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen privacy@mps.fi.

3. Rekisterin nimi
MPS Lifeworks Oy:n kuluttaja-asiakkaiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia MPS Lifeworks Oy:n (jäljempänä Lifeworks) kuluttaja-asiakkaiden rekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Lifeworksin palveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä. Rekisterissä voi olla toiminnallisena kokonaisuutena myös MPS-yhtiöt Oy -konsernitasoista asiakkuustietoa. Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen käyttöalueista sekä palvelujen tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja. Henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakassuhde, sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu. Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
 • Asiakkuuden hoitamiseen, kuten esimerkiksi
  – Tunnistaminen eri toimipisteissä
  – Myynti ja markkinointi
  – Tiedotus
  – Asiakastuki
  – Asiakassuhteen hallinta ja muu hoitaminen sekä Lifeworksin toimintojen kehittäminen ja palvelujen markkinointi.
 • Lifeworks:n liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi
  – Palveluprosessin toteuttaminen
  – Laskutus
  – Raportointi
  – Lifeworksin ohjaustietona
 • Lifeworksin liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • Lifeworksin palveluista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinatutkimuksiin
 • Tietoja käsitellään myös Lifeworksin tai sen konserniyhtiön saamien rekrytointi- tai suorahakutoimeksiantojen toteuttamisessa.

5. Rekisterin tietosisältö
Lifeworksin kuluttaja-asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot (pakolliset tiedot tummennettu):

 • Nimet
 • Osoitteita
 • Käyttökieli
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Puhelinnumeroita
 • Sähköpostiosoite
 • Suoramarkkinointia koskevat asiakkaan tekemät valinnat
 • Asiakasnumero
 • Muut mahdolliset palveluiden edellyttämät tiedot

Tummennettujen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa palvelua. Hakija voi päivittää omia tietojaan saamillaan tunnuksilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröidyn suostumuksella rekisteröidyn tunnistuksen suorittavalta pankilta tai muulta kolmannelta osapuolelta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan

 • Lifeworksin sähköisen liiketoiminnan sopimussuhteisille yhteistyökumppaneille palveluita koskevaan viestintään ja markkinointiin tai asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseksi.
 • Lifeworksin seuraaville konserniyhtiöille: MPS Career Oy, MPS Executive Search Oy, MPS-yhtiöt Oy, MPS Prewise Oy.
 • Lifeworksin tai sen edellä mainittujen konserniyhtiöiden asiakkaille, jotka ovat antaneet rekrytointi- tai suorahakutoimeksiannon kyseiselle yhtiölle.
 • Lifeworks voi lisäksi siirtää tai luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosin Euroopan talousalueella. Jotkin yhteistyökumppanimme voivat käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys
Järjestelmään pääsevät vain MPS-yhtiöt Oy -konsernin henkilökunta henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentu-neita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on mahdollisuus muokata ja päivittää palvelussa olevia tietojasi omilla tunnuksillasi.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Toimita asiaa koskevat pyynnöt kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsitte-lyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Esitä tällaisessa tilanteessa vastustamista koskeva vaatimuksesi kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

11. Datan kerääminen

Toimintamme kehittämiseksi käytämme Google Analyticsin ja Adformin analytiikkapalveluja sekä HubSpotin markkinointipalveluita. Näiden avulla kerätään sivustolla kävijöiltä IP-osoitteet sekä sivustolla liikkumiseen liittyvää käyttödataa, jotta voimme paremmin kohdentaa palvelujamme.

Google Analyticsin voit estää selaimen lisäosalla. Estot ovat selain- ja laitekohtaisia. Google Analyticsin keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Leadfeederin ja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä sekä HubSpotista:

Google Analytics privacy overview

Opt out of Google Analytics tracking

Adform privacy policy

HubSpot legal stuff

Sivuiltamme löytyy linkkejä muille sivustoille tai sisältöä ulkopuolisilta sivuilta, kuten Facebook, Twitter ja Linkedin. Ulkopuolisen sisällön käyttö tapahtuu kulloinkin kyseessä olevan sivuston oman rekisteriselosteen mukaisesti.

12. Muutokset tähän selosteeseen
Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Päivitetty 27.1.2022.

Tutustu MPS-Yhtiöiden tietosuojapolitiikkaan ja tietoturvapolitiikkaan.