Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

Niilo Mäkelä

Director of People Analytics | MPS Enterprises / 21.4.2022

Tägit: Itsensä kehittäminen, Johtaminen, Urajohtaminen

Mitkä taidot yhdistävät kaikkia rooleissaan onnistuneita esihenkilöitä? Tutkimme tätä 360-palautteiden kautta ja löysimme neljä teemaa, jotka ennustavat onnistumista alaisten mielestä. Miten hyvä sinä olet näissä asioissa?

1. Päätösten aikaansaaminen

Alaisten mielestä tehokas päätöksenteko on yksi olennaisimmista lähijohtajataidoista. Lähijohtajan rooliin kuuluu tehdä valintoja, ottaa kantaa ja määrittää oikeita ratkaisuja. Kokonaisuuden hahmottaminen, olennaisen tunnistaminen ja toiminnan näkökulmasta vaihtoehtojen objektiivinen vertailu ovat taitoja, joiden päälle hyvä päätöksenteko rakennetaan. 

Yhä useammin törmäämme tilanteisiin, joissa toimivin tapa ei ole se, että yksi henkilö päättää kaikesta ottamatta muita mukaan päätöksentekoon. Siksi itsenäisen päätöksenteon rinnalle nousee tiimin ja tiimiläisten päätöksentekotaitojen ja -halun kasvattaminen.  

Arjessa lähijohtajan kannattaa valita joustavasti oikeat päätöksentekotyökalut ja -foorumit päätettävän asian, tilanteen ja tavoitteen näkökulmista. 

2. Toiminnan ohjaaminen

Johtamisen keskusteluissa korostuu jatkuvasti enemmän valmentavat ja osallistavat taidot, jolloin johtajat ja esihenkilöt keskittyvät kohtaamaan ja tukemaan yksilöllisesti tiiminsä erilaisia ammattilaisia. Tämä yksilön ja yhteisön potentiaalia kehittävä johtamistapa tukee pitkäjänteisesti yksilöiden motivaation, sitoutumisen ja osaamisen sekä koko organisaation tuottavuuden kasvua. 

Alaisten näkökulmasta tämän rinnalle nostettiin vahvasti se, että lähijohtamisella on myös tärkeä toimintaa suuntaava, rajaava ja ohjaava tehtävä. Tiimin yhteisen toiminnan aktiivinen johtaminen kohti tavoitetta vaatii selkeyttä, suunnitelmallisuutta ja usein myös ohjaavaa otetta. Johtaminen ei siis ole sarja yksittäisiä johtamishetkiä, vaan systemaattista ja läpinäkyvää toimintaa, joka nivoo organisaation erilaisia toimintoja ja tekemisiä läpinäkyvästi ja seurattavasti yhteen.

3. Ristiriitatilanteiden ratkaisu

Jokainen pidempään toiminut tiimi törmää ristiriitoihin, joko tiimin sisäisiin tai tiimin ulkopuolisiin asioihin tai tavoitteisiin liittyviin ristiriitoihin. Näissä hetkissä punnittaan johtajien ja organisaatioiden todelliset arvot ja arvostukset. Siksi ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi juuri näissä tilanteissa onnistuminen linkittyy niin vahvasti alaisten mielissä lähijohtajana onnistumiseen. 

Onnistuneissa konfliktitilanteissa korostuvat asiat kuten tasapuolisuus, puolueettomuus ja kyky ottaa vastaan kriittistä palautetta (myös itseen kohdistuvaa). Vaikeiden tilanteiden kohtaaminen ja epäasiallisiin toimintatapoihin tarttuminen ovat hyvän (työ)yhteisön perusedellytyksiä. 

4. Hyvinvoinnista huolehtiminen

Ihmisen perustarpeiden näkökulmasta katsottuna hyvinvointi on paljon muutakin kuin jaksamista tai kohtuullista työmäärää (näiden merkitystä väheksymättä). Hyvinvoinnista huolehtiminen on läsnäoloa ja kohtaamista, aktiivista puuttumista ja tukemista, palautetta onnistumisista, kehittymismahdollisuuksien rakentamista ja työtehtävien sekä -sisältöjen muovaamista. 

Tiimin ja organisaation näkökulmasta yhteisön hyvinvoinnin ylläpito tulisi olla meidän kaikkien tehtävälistalla, ja ehkäpä juuri siksi se nousee alaisten mielissä niin merkittäväksi osaksi hyvää esihenkilötyötä. Hyvinvoinnista huolehtiminen ei siis ole pelkkää hyvinvoinnin epäkohtiin puuttumista vaan aktiivista, ennakoivaa ja yksilöllistä hyvinvoinnin ylläpitoa ja mahdollistamista. 

Havaitsimme 360-palautteista, että esihenkilöön kohdistuu todella paljon sekä varsin monesta suunnasta kehittymisen ja ajankäytön toiveita. Omaa johtamistapaa kannattaa kehittää saadun palautteen pohjalta. Johtajakaan ei ole koskaan valmis.  


MPS People Analytics toteuttaa satoja 360-esihenkilöarviointeja vuosittain. He hyödyntävät säännöllisesti 360-arvioinneista kertyvää dataa oppiakseen ymmärtämään yhä paremmin esihenkilötyötä ja sen kehityssuuntaa. Viime vuosina kertynyt 360-arviointidata käsittää yli 100 arvioitua organisaatiota, yli 2000 arvioitua esihenkilöä sekä yli 30 000 vastattua arviota.  


Blogin kirjoittaja Niilo Mäkelä työskentelee MPS-Yhtiöiden People Analytics -yksikön johtajana. 


Johtaja, etsitkö uusia uramahdollisuuksia, tai kaipaatko ulkopuolista sparrausta oman urasi suhteen? Katso Lifeworksin urapalvelut johtajille.


Vinkki: Kuuntele myös johtamisteemainen Uralla eteenpäin -jakso. Vieraana MPS:n seniorikonsultti, psykologi Tuija Soininen. 

 

Kun haluat kehittää itseäsi

Ota urakehityksesi omiin käsiisi!

Iso osa työssä viihtymistä on tunne siitä, että oppii uutta ja kehittyy. On kuitenkin yleistä, että tuo tunne on vuosien aikana päässyt hiipumaan. Se saattaa ilmetä heikentyneenä ammatillisena itsetuntona, huolena omasta pärjäämisestä työelämässä tai toiveena toimenkuvan muutoksesta.

Käyttäjämme kertovat, että Onnistujan urapalvelu on auttanut heitä ottamaan askeleita, jotka ovat johtaneet parempaan työssä viihtymiseen esimerkiksi ylennyksen, lisäkouluttautumisen tai omien työtapojen kehittämisen kautta.

Onnistujan urapalvelun avulla saat:

  • Lisää itsetuntemusta ja luottamusta omaan osaamiseen
  • Keinoja vahvuuksiesi ja kehityskohtiesi tunnistamiseen
  • Työvälineitä itsesi johtamiseen ja ajanhallintaan
  • Rohkeutta ja innostusta uuden etsimiseen ja löytämiseen
  • Voimistuneen tunteen siitä, että kehityt työssäsi ja nautit siitä