Lotta Lunnela

Psykologi, konsultti / MPS Career / 29.10.2020

Tägit: Palautuminen

KIRJOITTELIN viimeksi työhyvinvoinnin edistämisestä ja kävin läpi käytännön vinkkejä, joilla edistää omaa hyvinvointia. Jos kiinnostaa, käy kurkkaamassa blogi täältä. Tänään ajattelin pureutua työhyvinvointiteemassa syvemmin työpäivän aikaiseen palautumiseen.

TYÖPÄIVÄN aikaista palautumista tapahtuu luontevimmin erilaisten taukojen aikana. Tyypillisiä taukoja ovat varmasti lounastauot sekä erilaiset pienemmät mikrotauot palaverien tai työtehtävien välissä. Katselin vähän tutkimuksia aiheesta ja tyypillisemmin on tarkasteltu taukoja työnteon tehostajina ja stressin lievittäjinä.

SUOMALAISESSA tutkimuksessa todettiin, että lounastauolla tapahtuva virkistyminen ennusti tarmokkuuden lisääntymistä ja uupumusoireiden vähentymistä vuoden aikavälillä. Lounastauko koettiin virkistäväksi, jos se pidettiin säännöllisesti, jos sen aikana pystyi irtaantumaan työstä ja jos tauon pystyi viettämään haluamallaan tavalla. He myös havaitsivat, että lounastauon aikana suoritettu 15 minuutin mittainen kävely ja rentoutusharjoitus lisäsivät keskittymiskykyä ja vähensivät väsymystä.

ON myös havaittu, että sosiaalinen toiminta, kuten muiden auttaminen antaa energiaa työpäivän aikana. Myös työhön liittyvät strategiat, kuten keskittyminen itselle mieluisiin työtehtäviin ja tavoitteiden asettamiseen sekä kirkastamiseen, auttoivat lisäämään energiaa työssä.

PALAUTUMISTA työpäivän aikana helpottaa toki se, että työpäivän aikana on kivaa. Hyvä ilmapiiri, mukavat työkaverit ja sosiaalinen tuki auttavat jaksamaan. Myös se, että taukojen aikaiset aktiviteetit irrottavat työstä, on tärkeää palautumisen onnistumisen kannalta.

TUTKIMUKSISSA ei ainakaan toistaiseksi näytä nousevan mitään yhtä tiettyä aktiviteettia tai tapaa toimia, joka toimisi kaikille. Palautumisen kannalta on tärkeää tehdä sellaisia asioita mistä itse nauttii. Tekemisen pitää olla vapaaehtoista ja siksi onkin tärkeää, että pääsemme jokainen itse päättämään mitä tauoillamme teemme. Toiselle sopii rentoutusharjoitus, toiselle happihyppely ja toiselle kollegoiden kanssa seurustelu.

MYÖS työn ominaisuudet, kuten työtehtävien haastavuustaso, tehtävien vaihtelevuus ja monipuolisuus, vaikuttavat työpäivän aikaiseen palautumiseen. Kun työ itsessään tukee hyvinvointia, eli työssä on paljon voimavaroja, vähentyy myös kuormitus työpäivän aikana ja tällöin palautuminenkin tehostuu.


Blogin kirjoittaja on MPS:n konsultti ja psykologi Lotta Lunnela, joka työskentelee henkilöarvioinnin, valmennuksien ja hyvinvointiin liittyvien teemojen parissa.


Lähteet:
de Bloom, J. ym. (2015). Recovery processes during and after work.
Hunter, E. M., & Wu, C. (2016). Give me a better break: Choosing workday break activities to maximize resource recovery.
Mäkikangas, A. ym. (2017). Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet.
Sianoja, M. ym. (2016). Recovery during lunch breaks: Testing long-term relations with energy levels at work.