Lotta Moisala-Julkunen

Psykologi, konsultti / MPS Career / 14.10.2021

Tägit: Itsetuntemus, Urajohtaminen

PYSÄHDYTKÖ koskaan työarjessa pohtimaan sinulle tärkeitä asioita eli arvoja? Entä sitä, oletko niiden mukaisessa työssä? Jos huomaat kokevasi työssäsi tyytymättömyyttä, se voi olla herätys tarkastella, toteutuvatko työssä sinulle tärkeät asiat. Mielekästä työelämää ja tyytyväisyyden kokemusta edesauttaa se, että on selkeyttänyt omat arvot ja sitoutuu myös toimimaan niiden mukaisesti.

JOS et ole hetkeen kirkastanut, mitkä asiat ovat sinulle työssä tärkeitä, voit aloittaa arvopohdinnan listaamalla sinulle merkityksellisiä asioita ja toimintaasi ohjaavia periaatteita. Usein asioiden kirjoittaminen ylös onkin oiva tapa jäsentää omia ajatuksia ja tarkastella niitä myös hieman etäämmältä.

Arvoja voivat olla esimerkiksi luovuus, vapaus, asioiden aikaansaaminen, muiden auttaminen tai uuden oppiminen. Muista, ettei kuitenkaan ole olemassa oikeita tai vääriä arvoja.

KUN olet listannut arvojasi, pohdi sitten, kuinka tyytyväinen olet kunkin arvon toteutumiseen viime aikoina omassa työarjessasi. Vaikuttaako siltä, että teet työtä, jossa pääset toimimaan arvojesi mukaisesti? Vai onko jotakin, mihin et ole tyytyväinen ‒ toimitko työssäsi jopa arvojesi vastaisesti? Seuraava askel onkin miettiä, voiko nykyistä työtä tuunaamalla, esimerkiksi uudenlaisilla työtehtävillä tai työnteon tapoja muokkaamalla, toimia enemmän omien arvojen mukaan. Joskus tämä voi edellyttää isompaakin uramuutosta, kuten alan vaihtamista ja uudelleenkouluttautumista.


Psst. Työn tuunauksesta voit lukea aiemmista blogeistamme: Oletko kokeillut koskaan työn tuunausta? ja Mikä estää sinua tuunaamasta työtäsi?


TYÖ ja muu elämä ovat tietysti kytköksissä tiiviisti toisiinsa, ja osa sinulle tärkeistä asioista voi toteutua vahvemmin työssä ja osa vahvemmin vapaa-ajalla. Muista, ettei työnkään välttämättä tarvitse vastata kaikkiin sinulle merkityksellisiin asioihin. Tiedosta myös, että arvot voivat muuttua uran ja elämän eri vaiheissa.

MATKA omien arvojen mukaiseen työelämään voi toisinaan vaatia sinulta myös haasteiden kohtaamista ja vaikeuksien hyväksyntää. Kun matkalla uramuutokseen kohtaat epäilyksiä oman itsesi tai muiden taholta, palauta mieleen sinulle tärkeät asiat ja se, miksi muutosta teet.

MENETKÖ kohti sitä, mikä tuntuu epävarmalta tai pelottaa, mutta mikä vie sinua arvojesi suuntaan ja lopulta tyytyväisempään ja mielekkäämpään työelämään? Vai käännytkö poispäin sinulle tärkeistä asioista välttelemällä muutosta ja jäämällä totuttuun sekä turvalliselta tuntuvaan, joka ei kuitenkaan loppujen lopuksi tuota riittävästi täyttymyksen ja mielekkyyden kokemuksia? Matkalle ei kuitenkaan tarvitse lähteä yksin: avuksi voit ottaa esimerkiksi mentorin, esihenkilön tai uraohjauksen ammattilaisen, jonka kanssa pohtia ja rakentaa urasuuntaa yhdessä.


Kirjoittaja on psykologikonsultti Lotta Moisala-Julkunen, joka palauttaa säännöllisesti mieleensä työssä merkitykselliseksi kokemiaan asioita, ja huomaa usein keskustelevansa arvoista myös valmennettaviensa kanssa.


Lue myös Sari Oinaanojan blogi, jossa hän kertoo arvojen viitoittaman urapolkunsa.