Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

Selvitimme, mitä asiantuntijatyötä tekevät kertovat omasta urastaan, motivaatiostaan ja osaamisen kehittämisen tavoistaan.

Työelämätutkimus osoittaa, että uralla eteneminen ja itsensä kehittäminen kiinnostavat

Moni hakee muutosta nykytilanteeseen. Tutkimuksen mukaan 85 % haluaa edetä urallaan ja 76 % etsii jatkuvasti mahdollisuuksia kehittää itseään. Jopa 74 % haluaisi vaihtaa työpaikkaa ja joka toinen etsii aktiivisesti uutta työtä. Vain 4 % oli tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen työelämässä.

Motivaatio ja unelmien työ hukassa

Unelmiensa työssä on vain 17 % vastaajista. Viime vuonna unelmatyönsä oli löytänyt 23 % vastaajista. Vaikka unelmatyö olisi jo löytynyt, se ei tarkoita, etteikö kehittämis- ja muutoshalukkuutta kuitenkin löytyisi myös heillä, joiden työasiat tuntuvat olevan juuri nyt kunnossa.

Vain joka kolmas on motivoitunut työstään: viime vuonna 49 % oli motivoitunut työstään, nyt enää 36 %.

Työelämätutkimus osoitti myös, että motivaatiolla on iso rooli työssä viihtymisen, jaksamisen ja aikaansaamisen taustalla. Tämä motivaation lasku on mielestämme huolestuttava löydös.

Alanvaihto ja vastuullisemmat työtehtävät houkuttelevat

Vastuullisemmat työtehtävät kiinnostavat 61 % vastaajista ja joka toinen haaveilee alan vaihdosta. Alanvaihdosta haaveilevat etsivät muita enemmän balanssia myös työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen.

Lähes joka toinen kokee, ettei työnantaja tue heitä urakehityksessä, joka puolestaan nostaa myös työpaikan vaihdon kiinnostusta.

Stressi, uuden opettelu ja ajanpuute vaivaavat

Selvitimme myös, mitkä asiat tuntuvat haastavilta tämän hetken työelämässä. Stressi nousi kärkeen: 58 % kokee, että työstä on tullut aiempaa stressaavampaa.

Puolet vastaajista sanoi, ettei ole onnistunut etenemään työelämässä haluamallaan tavalla, eikä työnantaja myöskään tue heidän urakehitystään.

Urakehityksen esteenä on myös tiedon ja keinojen puute: 40 % kokee, ettei omaa keinoja omien urahaaveiden toteuttamiseen. Osaamisen kehittämistä estää ajanpuute: joka toinen vastannut kokee, ettei hänellä ole aikaa kehittää itseään.  

Epävarmuus ja työn menettämisen pelko nousivat myös tutkimuksessa esiin: joka neljäs on pelännyt työnsä menettämistä ja joka viides kokee, että tulevaisuus omalla alalla on epävarma. Koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset selittävät todennäköisesti ainakin osan näistä peloista.

Osaamisen kehittäminen kiinnostaa, mutta harva saa siihen tukea työnantajalta

Osaamisen kehittämistä pitää tärkeänä jopa 93 % vastaajista. Vain 4 % sanoi, ettei osaamisen kehittäminen kiinnosta lainkaan. Tämä tulos ilahdutti, koska harvassa on sellaiset työtehtävät, joissa ei joutuisi jatkuvasti kehittämään osaamistaan.

Suurin osa vastaajista kertoi kehittävänsä osaamistaan joka viikko. Vain 13 % sanoi tekevänsä sitä harvemmin kuin joka kuukausi tai ei lainkaan.

Vaikka kehitysintoa löytyy, aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Osaamisen kehittämisen suurimmiksi esteiksi koettiin ajanpuute, kalleus sekä se, ettei tiedä mistä lähtee liikkeelle tai mistä löytäisi itselleen sopivia koulutuksia. Ajanpuutetta kokee tänä vuonna useampi (48 %) kuin viime vuonna (30 %).

Työnantajan tuki uupuu: vain joka neljäs saa tukea osaamisensa kehittämiseen työpaikaltaan.

Työnantajalta kaivataan erityisesti mahdollisuutta käyttää työaikaa itsensä kehittämiseen, osallistumista kuluihin sekä apua tunnistamaan, mitä osaamista työntekijän kannattaa kehittää.

Työhön liittyvää osaamista kehitetään itsenäisesti ja osallistumalla koulutuksiin tai webinaareihin

Suosituin tapa kehittää itseään omaan työhön liittyen on opetella itsenäisesti työhön liittyviä asioita. Sitä tekee 77 % vastaajista. Toiseksi suosituin on osallistuminen koulutuksiin tai webinaareihin (74 %). Verkkokursseja ja podcasteja hyödyntää joka kolmas vastaajista.

Omaa ammattitaitoa pidetään yllä myös seminaarien, toimialan trendien seuraamisen, kirjojen ja podcastien sekä verkkokurssien ja työnantajan tarjoamien koulutusten avulla.

Kuitenkin vain joka toinen tietää, mitä osaamista hänen kannattaisi kehittää seuraavaksi.

Omasta kehittymisestä ei vielä uskalleta puhua työpaikalla

Osaamisen ja uran kehittämiseen liittyvät asiat eivät ole avoimesti tiedossa ja saatavilla kaikilla työpaikoilla.

Vain joka kolmas on ottanut oman kehittymisen puheeksi työpaikallaan.

Moni Lifeworksilta uravalmennusta ostanut on sanonut, ettei halua jutella omasta kehittymisestään tai uratoiveistaan oman esihenkilön tai HR:n kanssa. He pelkäävät työnantajan reagoivan asiaan jotenkin negatiivisesti. Tällöin osa hakeekin sparrausta ulkopuolelta. Tutkimuksessa selvisi, että 23 % oli tavannut mentoria, coachia, tutoria tai valmentajaa omaan uraan liittyen.

Tärkeimmät huomiot tutkimuksesta esihenkilöille

Vaikka osaamisen kehittäminen kiinnostaa, eivät työnantajat vielä ole osanneet tarjota siihen riittävästi tukea. Sitä kaivataan niin työajan puitteissa kuin osaamisen suunnittelun suhteen. Kun työntekijä ei tiedä, mitä osaamista hänen kannattaisi kehittää, voi epävarmuus ja laskeva uraitsetunto alkaa vaivata.

Motivaatio omaa työtä kohtaan oli myös laskenut aiemmasta tutkimuksesta merkittävästi. Syyt oman henkilöstön mahdolliseen motivaation laskuun kannattaa jokaisen esihenkilön selvittää ja korjata ne asiat, joihin työnantajana on mahdollista vaikuttaa.

Työpaikan vaihtamisen kynnys kasvaa, kun motivaatio laskee eikä työnantaja pysty tarjoamaan osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia.

Omassa työssä tärkeimpinä asioina pidettiin työn ja vapaa-ajan balanssia, oman osaamisen sopivuutta työtehtäviin sekä työnantajan arvojen sopivuutta omiin arvoihin.


Lifeworksin ura- ja työelämätutkimus toteutettiin verkkokyselynä touko-kesäkuussa 2022. Vastaajia oli 369 henkilöä. Vastaajista 44 % toimi asiantuntijatyössä, 27 % toimi esihenkilönä tai johdossa ja 18 % toimihenkilöinä. Vastaajista 80 % oli korkeakoulutettuja. Lisätietoja: Linda Neiglick, Head of Operations & Customer Experience, MPS Lifeworks linda@lifeworks.fi


💡 Jos kaipaat vinkkejä uran ja osaamisen kehittämiseen, lue vielä nämä:

Kun haluat kehittää itseäsi

Ota urakehityksesi omiin käsiisi!

Iso osa työssä viihtymistä on tunne siitä, että oppii uutta ja kehittyy. On kuitenkin yleistä, että tuo tunne on vuosien aikana päässyt hiipumaan. Se saattaa ilmetä heikentyneenä ammatillisena itsetuntona, huolena omasta pärjäämisestä työelämässä tai toiveena toimenkuvan muutoksesta.

Käyttäjämme kertovat, että Onnistujan urapalvelu on auttanut heitä ottamaan askeleita, jotka ovat johtaneet parempaan työssä viihtymiseen esimerkiksi ylennyksen, lisäkouluttautumisen tai omien työtapojen kehittämisen kautta.

Onnistujan urapalvelun avulla saat:

  • Lisää itsetuntemusta ja luottamusta omaan osaamiseen
  • Keinoja vahvuuksiesi ja kehityskohtiesi tunnistamiseen
  • Työvälineitä itsesi johtamiseen ja ajanhallintaan
  • Rohkeutta ja innostusta uuden etsimiseen ja löytämiseen
  • Voimistuneen tunteen siitä, että kehityt työssäsi ja nautit siitä