Tiina Tolonen

Career Coordinator, MPS Lifeworks / 16.11.2018

Jos sinulla on hakemaasi tehtävää vastaavaa työkokemusta niukasti, keskity CV:ssä omien taitojesi, vahvuuksiesi ja persoonallisuutesi avaamiseen. Voit titteleiden ja työpaikkojen listaamisen sijaan tehdä itsellesi joko vapaa-ajan toimintaan ja opiskeluun pohjautuvan CV:n tai puhtaasti taito-pohjaisen CV:n. Pohdi mikä tekee juuri sinusta hyvän työntekijän ja anna sen sekä motivaatiosi tehtävää kohtaan näkyä.

Hyödynnä vapaa-ajan toimintaa sekä opiskeluaikaa työkokemuksenasi

Monet työnantajat kiinnittävät huomiota myös harrastuksiin, vapaaehtoistoimintaan ja muuhun vapaa-ajan toimintaan, sillä ne kertovat sinusta henkilönä. Kyseinen toiminta osoittaa aktiivisuuttasi ja usein opettaa sinulle erilaisia siirrettäviä taitoja, joista on hyötyä myös työelämässä.

Jos sinulle ei ole kertynyt vielä virallista työkokemusta, voitkin ajatella harrastuksiasi ja muuta vapaa-ajan toimintaa omana työkokemuksenasi. Listaa kokemuksesi sekä niihin liittyyvät taitosi ja vahvuutesi ensin paperille ja kuvaa niitä sitten CV:ssäsi ikään kuin ne olisivat työpaikkojasi.

Ota hetki miettiäksesi, missä kaikessa olet kuluneiden vuosien aikana ollut mukana ja mitä taitoja kyseiset kokemukset ovat sinulle opettaneet. Oletko ollut esimerkiksi tutorina, suorittanut työharjoittelua tai TET-päiviä, tehnyt suurempia ryhmätöitä tai harrastanut joukkuelajeja? Mitä olet oppinut ja mitkä näistä taidoista olisivat oleellisia hakemasi työpaikan kannalta? 

Esittele siirrettävät taitosi eli valmiutesi haettavaan työhön

Työkokemusta tai ei, meillä kaikilla on taitoja. Sen sijaan, että jättäisit kokonaan hakematta työpaikkaan, johon sinulla ei ole tasan ilmoituksessa kuvattua kokemusta, voit miettiä, mitä tehtävään sopivia taitoja sinulla olisi tarjota. Rekrytoijat etsivät kokemattomampien työnhakijoiden CV:stä ensisijaisesti valmiuksia suoriutua työstä, eli niin sanottuja siirrettäviä taitoja.

Siirrettävät taidot tai valmiudet (englanniksi transferrable skills) ovat yleispäteviä työelämän taitoja, joista on hyötyä työpaikassa kuin työpaikassa – tehtävistä ja toimialasta riippumatta.

Siirrettäviä taitoja karttuu muun muassa opiskeluaikoina, harrastuksissa ja työelämässä, ja niitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  1. Vuorovaikutustaidot / yhteistyötaidot, joita karttuu esimerkiksi joukkueharrastuksista ja ryhmätöistä
  2. Projektinhallintataidot, joita harjoitetaan mm. opiskeluprojekteissa
  3. Tekniset taidot, joita karttuu arkisesta työskentelystä tietokoneen ja älypuhelimen parissa
  4. Online-verkostoitumistaidot, SoMe velhous, bloggaamisen / vloggaamisen kautta tehty sisällöntuotanto… Mitä tahansa olet vuosien varrella tehnyt ja harrastanut netissä.

Nämä taidot voivat tulla sinulta kuin itsestään, etkä välttämättä ole kiinnittänyt niihin erityisemmin huomiota. Muista kuitenkin, että valmiutesi eivät aina näyttäydy rekrytoivalle yritykselle itsestäänselvinä asioina, joten niitä on hyvä korostaa CV:ssä varsinkin silloin kun kokemusta on vähemmän.

Voit myös laatia koko CV:si taito-painotteisesti; listaa keskeisimmät taitosi alaotsikkoina työpaikkojen listaamisen sijaan ja kuvaile, missä olet päässyt näitä taitoja jo hyödyntämään.

Sinä olet paljon muutakin kuin työtodistustesi summa. Muista korostaa persoonaasi, osaamistasi ja muuallakin kuin työelämässä hankittuja taitojasi CV:ssäsi.

Laadi persoonallinen profiiliteksti, joka erottaa sinut muista

Kun olet pohtinut vahvuuksiasi ja valmiuksiasi, kirjoita CV:seesi lyhyt kuvaus siitä, miksi juuri sinä olet oikea henkilö hakemaasi paikkaan. Korosta taitojasi ja parhaita puoliasi. Muista myös mainita mihin tehtäviin hakeudut ja miten kyseinen paikka tukisi ammatillista kehitystäsi. Tiivistämisen taito on tässä valttia; tarkoitus ei ole kertoa koko elämäntarinaasi vaan saada rekrytoija kiinnostumaan sinusta ja lukemaan CV:si loppuun saakka.

Räätälöi CV:si aina kutakin hakemaasi työpaikkaa varten ja muista avainsanat

Sama universaali pelisääntö pätee sekä kokeneille että kokemattomille työnhakijoille; on tärkeää aina varmistaa, että CV:si on räätälöity juuri hakemaasi työpaikkaa varten. Lue siis työpaikkailmoitus huolella läpi ja varmista, että puhut CV:ssäsi samaa kieltä kuin rekrytoija puhuu työpaikkailmoituksessa.

Mitä koulutusta ja taitoja tehtävään haetaan? Minkälaisilla termeillä tai avainsanoilla haettua osaamista on kuvattu työpaikkailmoituksessa? Pidä huolta, että nämä avainsanat ovat helposti löydettävissä CV:stäsi.

Työnhaussa on toki myös oltava realistinen; ilman tarvittavaa kokemusta ja koulutusta ei välttämättä pääse heti käsiksi vaikkapa esimiestehtäviin. On työpaikkoja, joihin työn luonteesta johtuen tarvitaan hyvinkin spesifiä kokemusta ja koulutusta, mutta aloitustason työpaikoissa oikealla asenteella, selkeästi ilmaistuilla taidoilla ja hyvin tehdyllä CV:llä pääsee pitkälle.

Onnea CV:n rakennuspuuhiin!

Jos kaipaat apua työurasi starttivaiheeseen, katso Lifeworksin tarjoamia palveluita täältä. Tarjoamme mm. Startti työnhakuun -coachausta sekä LinkedIn- & CV-sparrausta. 


Tiina Tolonen on rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon ammattilainen, joka on useamman vuoden ajan tehnyt läheistä tuttavuutta erilaisten CV:iden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Tiinalla on monipuolista kokemusta niin opiskelijoiden kuin jo vuosikymmeniä uraa tehneiden ammattilaisten tukemisesta vaativissa rekrytointiprosesseissa. Nyt Tiina jakaa tätä osaamistaan Lifeworks blogien ja palveluiden kautta.

Urakysely

Mikä Lifeworksin urapalveluista sopisi parhaiten tarpeisiisi?

Pääset alkuun vastaamalla neljään nopeaan kysymykseen!

 

Aloita testi