Jari Grönroos

Jari on pitkän työuransa aikana työskennellyt esimiestehtävissä mm. liiketoiminnan johtajana, operativiisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Elämä on opettanut Jarille, että vaikeimmatkin elämäntilanteet ovat voitettavissa, jos ei vain anna periksi. Lue lisää Jarista.

 

Timo Harju

 

Turku. Timo on kaksikielinen Åbo Akademista valmistunut psykologi sekä VTM. Coachina Timon erikoisalaa ovat uraohjaus ja outplacement-valmennus. Coaching merkitsee Timolle tukemista asiakkaan henkilökohtaisessa prosessissa sekä oikeiden kysymysten avulla asiakkaan motivaation löytämistä. Timo on olemukseltaan mutkaton, välitön ja helposti lähestyttävä. Lue lisää Timosta.

 

Henri Huopalahti

Turku. Henri työskentelee MPS:llä seniorikonsulttina ja aluejohtajana ja hän on työskennellyt rekrytoinnin parissa yli 15 vuoden ajan, monipuolisesti eri kokoisten yritysten ja toimialojen parissa. Henrillle suurin inspiraation lähde on hänen perheensä sekä heidän kanssaan vietetty aika. Lue lisää Henristä.

 

 

Sani Kaajas

 

 

Helsinki. Sani on koulutustaustaltaan kasvatustieteilijä. Sania innostavat coachin työssä valmennettavien kokemat suuret oivalluksen hetket ja onnistumiset. Sanilla on aina pieni pilke silmäkulmassa, ja hän ymmärtää huumorin merkityksen työhyvinvoinnin edistämisessä. Sanin supervoima onkin hänen humoristinen asennoitumisensa elämään. Lue lisää Sanista.

Nina Kalajoki

Helsinki. Ninalla on usean vuoden kokemus henkilöstöhallinnan tehtävistä sekä esimies- ja konsultintyöstä. Nina pyrkii auttamaan coachattaviaan armollisesti, mutta samalla ajamaan coachattavan kanssa yhdessä asetettuja tavoitteita tiukasti eteenpäin. Nina löytää aktiivisen kuuntelun avulla coachattavistaan vahvuuksia tukien heitä kasvun matkalla. Lue lisää Ninasta.

 

 

Catharina Kallio

 

 

Turku. Catharina on kaksikielinen, ja hän on opiskellut psykologiaa, kasvatustieteitä sekä organisaation johtamista.  Catharina pyrkii luomaan coachattavan henkilön kanssa läsnäolevan ja turvallisen kohtaamisen tunteen. Catharinan supervoima on erityisherkkyys, joka auttaa häntä paremmin ymmärtämään valmennettavaa henkilöä ja hänen tarpeitaan. Lue lisää Catharinasta.

Esa Komonen

Helsinki. Esa on konsultti ja psykologi MPS:llä. Kokemusta häneltä löytyy monipuolisesti eri aloilta ja hän on toiminut muun muassa myös yrittäjänä. Lisäksi Esa on asunut eri puolilla maailmaa ja saanut sitä kautta kokemusta erilaisista toimintatavoista. Alanvaihtajana Esa osaa auttaa erityisesti muutostilanteissa, kuten ura- ja elämänmuutoksissa. Lue lisää Esasta.

 

 

 

Johanna Korte

 

 

Helsinki. Johanna on koulutukseltaan psykologi ja hänellä on pitkä kokemus konsultintyöstä sekä rekrytoinnista. Johannan monipuolinen kokemus eri sektoreilta antaa hänelle laajaa näkemystä konsultin työn lisäksi coachaukseen. Hänet tunnetaan periksiantamattomuudestaan sekä ratkaisukeskeisestä tavastaan työskennellä. Lue lisää Johannasta.

Elina Koskela

Turku Helsinki. Elinan ammatillinen tausta on yhdistelmä HR:ää ja liikkeenjohtoa. Elina on koko työuransa tehnyt erilaisia johtajuuden kehittämisen tehtäviä. Coachina Elinan erikoisalaa ovat muun muassa uralla kasvamisen tilanteet ja oman persoonan kilpailueduksi valjastaminen. Elinalla riittää energiaa vaikka muille jakaa, vaikka hänen olemuksensa on samanaikaisesti hyvin rauhallinen. Lue lisää Elinasta.

 

 

Satu Lannetta

 

 

Helsinki. Satu on diplomi-insinööri ja psykologi ja työskentelee nyt konsulttina MPS:llä. Ihmisten käyttäytyminen on kiinnostanut Satua aina ja hän päätyikin näin alanvaihtajaksi, työskennellen ensin suomalaisissa pörssiyrityksissä ja valmistuen psykologiksi aikuisiällä. Coachauksessa Satu pitää tärkeänä aitoa kohtaamista ja kuuntelemista. Lue lisää Satusta.

Johanna Leskinen

Helsinki. Johanna on koulutukseltaan sosiaalipsykologian maisteri, rekrytointimarkkinoinnin ja sosiaalisen median asiantuntija ja hän on työskennellyt MPS:llä yli 10 vuoden ajan. Hän on tehnyt monipuolisia toimeksiantoja HR-konsultoinnin parissa sekä asunut ja työskennellut myös Lontoossa. Lue lisää Johannasta.

 

 

Lotta Lunnela

 

 

Helsinki. Lotta on psykologi ja työskentelee konsulttina MPS:llä. Lotta on kiinnostunut asiantuntijuuden kehittymisestä ja sekä yksilön hyvinvoinnista että työhyvinvoinnista. Ennen MPS:ää Lotta työskenteli kliinisenä psykologina. Vapaa-ajallaan Lotta toimii joogaohjaajana ja nauttii kaikenlaisesta urheilusta, lukemisesta ja matkustelusta. Lue lisää Lotasta.

Minna Moilanen

Oulu. Minna on aina ollut kiinnostunut ihmisistä sekä ajattelun ja toiminnan yhteydestä. Minnalla on pedagoginen pohjakoulutus, jota hän on täydentänyt psykologian ja johtamisen opinnoilla sekä suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon. Minna haluaa alanvaihtajana rohkaista asiakkaitaan ottamaan askelia muutokseen ja etsimään balanssia kaikkeen, mitä tekee. Lue lisää Minnasta.

 

 

Eerikki Mäki

 

 

Helsinki. Eerikki on psykologi ja hän omaa myös tekniikan tohtorin tutkinnon Aalto yliopistosta. Hän työskentelee MPS:llä konsulttina henkilöarviointien, rekrytointien ja uudelleensijoitumissvalmennusten parissa. Ennen MPS:ää Eerikki työskenteli monia vuosia Aalto yliopistossa, saaden laajan osaamisen opettamisesta, konsultoinnista sekä tiedon ja osaamisen johtamisesta. Lue lisää Eerikistä.

 

Linda Neiglick

Helsinki. Linda vastaa Lifeworks urapalveluiden kehityksestä ja on omalla urallaan hankkinut monipuolista kokemusta median, markkinoinnin ja asiakaslähtöisen palvelukehittämisen parista. Coachattavan inspiraation ja itseluottamuksen kasvaminen ovat Lindan mielestä antoisinta sekä coachina että esimiehenä toimimisessa. Lue lisää Lindasta.

 

 

Hanna Nyqvist

 

 

Tampere. Hanna on koulutukseltaan psykologi ja hän on tehnyt coachauksia monipuolisesti asiantuntijan, keskijohdon sekä ylimmän johdon tehtävätasoilla oleville asiakkaille. Hanna kokee, että coaching on yksi parhaista tavoista saada henkilön maksimipotentiaali käyttöön. Lue lisää Hannasta.

Sini Ojala

Helsinki. Sini on tehnyt soveltuvuusarviointeja useiden vuosien ajan. Ihmisten uratarinat ovat hänelle tuttuja – hän on nähnyt millaisia asioita ihmiset etsivät työuraltaan ja mikä heitä vie eteenpäin. Sinillä on taustansa vuoksi laaja toimialaosaaminen kuluttajabrändeistä teolliseen tuotantoon asti. Lue lisää Sinistä.

 

 

Heidi Palo

 

 

Helsinki. Heidi on erikoistunut henkilöarviointeihin ja rekrytointiin ja hän vastaa MPS:llä henkilöarviointien kehittämistoiminnasta. Vahvan psykologitaustan ansiosta Heidillä on suurta ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä, ja häntä kiehtookin coachin työssä erityisesti sanattoman viestinnän ja ryhmädynamiikan salat. Lue lisää Heidistä.

 

Otto Pankkonen

Helsinki. Otto on psykologi ja hänen työuransa koostuu oikeudellisten prosessien tutkimuskentän sekä henkilöarviointien ja rekrytointien parista. Hänen tekemisessään korostuu analyyttisyyden ja näyttöön perustuvan työn yhdistäminen empaattisuuteen. Lue lisää Otosta.

 

 

Iiro Pohjanoksa

 

 

Helsinki Turku. Iiron tausta on vahvasti liiketoimintalähtöinen – hänellä on noin 20 vuoden kokemus toimitusjohtajana toimimisesta. Hän on coachannut pääosin päällikkö- ja johtajatason ammattilaisia sekä liiketoimintaan, johtamiseen että työnhakuun liittyvissä haasteissa. Iiron supervoima on uudistushalu ja innovaatiohenkisyys. Lue lisää Iirosta.

Marja-Leena Rautaparta

Tampere. Marja-Leena on tehnyt pitkän työuran kouluttajana, valmentajana, henkilöstöpäällikkönä sekä aikuiskoulutuksen parissa matkailu-, teknologia ja media-alalla. Coachaus toimii Marja-Leenan mukaan loistavasti ihmisen uudistumisen tukena työelämään liittyvissä asioissa. Lue lisää Marja-Leenasta.

 

 

 

Päivi Rummukainen

 

 

Kuopio. Päivi on psykologi ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus työ- ja organisaatiopsykologiasta. Hän on kiinnostunut yksilön, tiimien sekä johtamisen kehittämisestä. Päivi on hyvin tavoiteorientoitunut ja rakastaa haasteita. Lue lisää Päivistä.

Jarkko Sipiläinen

Tampere. Jarkko on koulutukseltaan kauppatieteilijä ja hän on työskennellyt HR:n ja henkilöstökonsultoinnin parissa yli 10 vuotta. Nykyisessä työssään MPS:llä hän toimii aluejohtajana ja konsulttina, keskittyen rekrytointeihin, suorahakuun sekä valmennuksiin yksilö- ja ryhmätasolla. Lue lisää Jarkosta.

 

 

Daniel Särs

 

 

Vaasa. Kaksikielinen Daniel on koulutukseltaan psykologi ja henkilöstöhallinnon maisteri. Suomen ja ruotsin lisäksi Danielilta luonnistuu sujuvasti myös englanti sekä norja. Uracoachaus ja työelämän ensiaskeleet, esimiescoachaus sekä itsensä kehittäminen kuuluvat Danielin vahvuuksiin. Lue lisää Danielista.

Heidi Takala

Oulu. Heidi on kasvatuspsykologi (KM) ja hän on työskennellyt rekrytoinnin parissa. Hän pystyy auttamaan erityisen hyvin uransa alkuvaiheessa olevia asiakkaita, auttaen heitä tunnistamaan vahvuuksiaan ja pääsemään alkuun urallaan. Heidi kohtaa jokaisen asiakkaan yksilönä. Hänelle on myös tärkeää tasapainottaa työ sekä arki pienten lasten kanssa. Lue lisää Heidistä.

 

 

Juha Vaara

 

 

Helsinki. Juha on uransa aikana tehnyt töitä monenlaisten asiakkaiden kanssa asiantuntija- ja henkilöstöpalvelujen parissa. Juha näkee coachingin uteliaana oman toiminnan ja maailman tarkasteluna, sen kehittämisenä ja muokkaamisena – kaikki itsensä kehittämisen kautta! Lue lisää Juhasta.

Riikka Vaaraniemi

Oulu. Riikka on psykologi ja hän on työskennellyt MPS:llä yli 20 vuotta niin rekrytoinnin, henkilöarviointien kuin erilaisten valmennustenkin parissa. Erilaisten ihmisten kohtaaminen eri työelämän vaiheissa on Riikalle erityisen mieluisaa. Hänelle on myös tärkeää luottamuksen syntyminen valmennettavan kanssa. Lue lisää Riikasta.

 

 

Veli-Antti Vasela

 

Oulu. Veli-Antti on liiketalouden ja yrittäjyyden MBA, joka on suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot. Veli-Antilla on yli 20 vuoden kokemus erilaisten henkilöstövalmennusten parissa. Veli-Antilta löytyy taitoa coachata asiakasta sekä liiketoimintaan että henkilökohtaiseen osaamiseen liittyen. Lue lisää Veli-Antista.

 


Voit käydä lukemassa lisätietoa Lifeworksin uracoachauksesta täältä. Suosituin coachauspalvelumme on Uralla eteenpäin -coachaus.
Etsimme tilanteeseesi parhaiten sopivan coachin osana palvelua.
Lisätietoa uracoacheistamme saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lifeworks (at) lifeworks.fi