Mikä ihmeen piilotyöpaikka?

PIILOTYÖPAIKKA ON TYÖMAHDOLLISUUS, johon ei ole ehditty tai aiotakaan hakea henkilöä julkisen haun kautta. Useissa yrityksissä työpaikka täytetään, mikäli sopiva henkilö on lähestynyt yritystä ja kysynyt työpaikkaa oma-aloitteisesti.

Piilotyöpaikkoja syntyy esimerkiksi henkilömuutoksista; kun joku sairastuu, irtisanoutuu, jää vanhempainvapaalle, saa ylennyksen tai muuttaa uudelle paikkakunnalle. Yritys voi myös kasvaa nopeasti, siellä voi alkaa iso kehitysprojekti tai yritys saa suuren tilauksen. Piilotyöpaikkoja syntyy tyypillisesti myös organisaatiomuutosten yhteydessä: jos esimerkiksi toimitusjohtaja vaihtuu, yritys fuusioituu tai laajenee uudelle paikkakunnalle.

Sitran muutama vuosi sitten teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa oli jopa 360 000 täyttämätöntä paikkaa, joista 270 000 oli niin sanottuja piilotyöpaikkoja. Valtaosa paikoista täytetään siis käynnistämättä julkista rekrytointiprosessia.