Löydä uusi innostus!

Kaipaatko uutta kipinää työelämääsi? Tilaa uutiskirjeemme niin saat ensimmäiset vinkit sähköpostiisi jo tänään.

Kun tilaan uutiskirjeen, hyväksyn samalla Lifeworksin käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.

Lifeworks logo.

Lifeworks

/ 9.12.2021

Tägit: Johtaminen, Työnhaku, Urajohtaminen

”Urajohtamista pitäisi tehdä koko ajan ja aktiivisesti, jotta ei joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että tulee ulkoa se kimmoke. Vaan se tulis sieltä oman ajattelun kautta.” -Iiro Pohjanoksa

MPS-Yhtiöiden kehitysjohtaja ja sertifioitu business coach Iiro Pohjanoksa painotti Urasummit-haastattelussa aktiivista urajohtamista. Rekrytointikenttä on muuttunut myös johtajarekrytoinneissa ja tietoa on saatavilla enemmän niin rekrytoijille hakijoista kuin työnhakijoille työnhausta ja organisaatioista. On siis tärkeää pitää huolta omasta näkyvyydestä ja tuoda esiin omia uratavoitteita ja kehittymistä.

Iiro Pohjanoksa

Iiro Pohjanoksa

Lisäksi on tärkeää pitää huolta siitä, että oma työmarkkina-arvo, eli osaaminen ja työnhaun dokumentit ja kanavat ovat tätä päivää. Jos ei ole ollut pitkään aikaan työnhaussa tai avoin uusille mahdollisuuksille, voi ajantasaisen työnhaun tai vaikka CV:n tekeminen voi olla suuren työn takana. Markkina-arvon ajan tasalle saattamiseen kannattaa hankkia sparrausta, jossa keskitytään niin osaamisen sanoittamisen kuin nykyaikaisen CV:n, hakemuksen ja LinkedIn-profiilinkin tekemiseen.

“Kokenut yritysjohtaja huomaa, että hetkinen, mähän näyttäisin vanhalta jos mä tekisin tätä hakua niin kuin mä ajattelin sitä tekeväni. Ja vanha ei tässä tarkoita välttämättä ikää, vaan tarkoittaa sitä, että se oma esiintyminen on 20 vuotta sitten ollut hyvää. Mutta jos sä et ole joutunut päivittämään sitä pitkään aikaan, niin voi olla, että semmoinen CV jonka sais aikaiseksi ei olekaan ihan tämän päivän kentässä kilpailukykyinen.”  -Iiro Pohjanoksa

🔎 Haluatko lisätä mahdollisuuksiasi tulla löydetyksi kiinnostustasi ja osaamistasi vastaaviin paikkoihin ja laittaa LinkedInin ja CV:n kuntoon? Katso Tule löydetyksi -sparraus. 🔎

Ketkä sitten etenevät johtajahauissa ja millaisilla ominaisuuksilla?

MPS:n seniorikonsultit Tomi Välimäki ja Heidi Palo jakoivat Urasummit-haastattelussa vinkit johtajien työnhakuun. Jotta voit onnistua johtajahauissa parhaalla tavalla, ota vinkit talteen.

Tomin ja Heidin mukaan johtajan peruskompetenssien täytyy toki olla kunnossa. Niitä ovat esimerkiksi tavoitteellisuus ja kyky saada tulosta aikaan. Myös kokenut yritysjohtaja ja hallitusosaaja Sanna Suvanto-Harsaae korosti Urasummit-haastattelussaan tulosvastuuta. ”Katso, että sulla on työ missä on tulosvastuu. Susta ei tuu päättäjää, jos sä et oo tulosvastuussa.”  Peruskompetenssien lisäksi on hyvä huomioida nämä:

Pysy ajan tasalla ja kehitä itseäsi

Pysy ajan tasalla, kehitä itseäsi, ole toimintaympäristön muutoksissa mukana, niin vältät ei-kiinnostavien kompetenssien korostamista. – On vaikea säilyttää houkutteleva osaamisportfolio työmarkkinoilla, jos osaamista ei kehitä. -Tomi Välimäki

Tomi Välimäki

Tomi Välimäki

Johtajan tärkeät kompetenssit eivät ole ajan kuluessa juurikaan muuttuneet, sen sijaan niiden painotukset ovat. Yleisesti ottaen esimerkiksi 2000-luvun alun tärkeät kompetenssit ovat edelleen samoja. Ne asiat mitä ei enää tarvita, liittyvät ammatillisiin ja ns. koviin osaamisiin, kuten teknologia-osaamiseen.

Vahvat vuorovaikutustaidot ja luottamus

Jos yhden yksittäisen kompetenssin tässä nostaa esille, niin vahvat vuorovaikutustaidot, joita pystyy hyödyntämään ihmisten johtamisessa, heidän ymmärtämisessä. Semmoinen tunneäly ja tilannetaju, että osaat oikealla tavalla oikeassa kohdassa tukea, auttaa, vaatia, ohjata, pyytää. –Tomi Välimäki

Johtajavalinnoissa tärkeitä asioita ovat Tomin ja Heidin mukaan hyvinkin perusasiat: kyky kuunnella ja puhua selkeästi. Jos kommunikaatiotaidoissa on heikkouksia, on vaikea luoda hyvää kuvaa itsestään. Rekrytoinneissa kiinnitetään huomiota siihen, miten henkilöt osaavat johtaa ja huomioida ihmisiä sekä kommunikoida.

Myös luottamus korostuu valinnoissa. Arkisempi ihmisten työn seuraaminen ei ole enää samalla tavalla mahdollista etätyöaikana ja siinä punnitaan johtajien ihmiskäsitystä ja luottamusta ihmisiin. Se on Heidin mukaan trendi, joka ei tule häviämään.

Huomioi kehittymisalueet

”Ole oma itsesi, se johtaa parhaaseen tulokseen sinun kannalta.” -Tomi Välimäki

Liian hyvän kuvan itsestään esiin tuominen ei välttämättä kannata. Jos yrittää luoda itsestään täydellistä kuvaa eikä löydä kehittymisalueita, jää siitä rekrytoijalle erikoinen kuva. Kuten sekä Tomi että Heidi haastattelun aikana korostivat, ole oma itsesi. Tunnista omat kehitysalueesi, äläkä pelkää tuoda niitä tarvittaessa esiin.

Ihmisten johtaminen edellyttää hyvää itsetuntemusta ja itsereflektiokykyä ja kykyä havaita omia kehittymisalueita. Jos tulee liian kovasti sillä näkökulmalla esiin, että on valmis paketti johtamisessa, niin se ei ole ensinnäkään uskottavaa ja toisekseen se on vähän huolestuttavaa valita sen kaltaisia henkilöitä vaativiin johtotehtäviin. –Heidi Palo

Solidi työura

Heidi Palo

Heidi Palo

Lähes poikkeuksetta tasainen työura johtaa parempiin tuloksiin kuin usein vaihdetut työtehtävät. Johtajavalinnoissa ollaan usein kiinnostuneita siitä, että henkilö on osoittanut kykyä sitoutua organisaatioon ja ehkä jopa organisaation sisällä edennyt erilaisiin tehtäviin ja saanut lisää vastuuta. Riittävä aika samassa organisaatiossa vaihtelee, mutta Tomin mukaan yleensä +5 vuotta samassa organisaatiossa on parempi kuin alle 3 vuotta.

Hyvä johtaja ei ole koskaan valmis. Pitää olla innokas, halukas ja motivoinut myös kehittymään. Johtuen siitä, että johtamisen kenttä on niin laaja ja monipuolinen ja siihen sisältyy niin paljon asioita, jotka elää, muuttuu ja kehittyy. -Heidi Palo

Huomioi lisäksi, että pystyt sanoittamaan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä olet tehnyt, millaisessa ympäristössä sekä mitä siitä on seurannut mahdollisesti jopa numeroin esitettynä. Tuo mahdollisuuksien mukaan esiin sellaisia asioita, jotka sopivat rekrytoivan organisaation haasteisiin tai tilanteisiin. Esimerkit voivat olla myös pieniä – johtajat etenevät usein vastuullisimpiin tehtäviin uran edetessä.

MUISTA hyödyntää rekrytointiin liittyvät keskustelutilanteet omasta näkökulmastasi. Jos toimeksiantajan kanssa keskusteluissa nousevat esiin asioita, jotka ovat ristiriidassa oman arvopohjan tai kulttuurin kanssa, voivat hälytyskellot soida syystä. Pohdi silloin, haluatko aidosti työskennellä organisaatiossa, jossa arvonne eivät kohtaa. Tällainen ristiriita ei johda parhaisiin tuloksiin, eikä edistä viihtymistäsi työssä. Rekrytointihaastatteluiden dialogisuus on valtavan tärkeä asia hakijalle.

KAIKKI edellä mainitut asiat voidaan sitoa Iiron tärkeään uravinkkiin: “Pidä huoli, että oma työmarkkina-arvo on tätä päivää.“ Kun osaamisesta ja työnhaun taidoista ja välineistä pitää jatkuvasti huolta, ne eivät ehdi vanheta ja vaadi isoa päivitystä uutta etsiessä.


💡 Jos etsit uusia uramahdollisuuksia ja kaipaat ulkopuolista sparrausta oman urasi suhteen, tarjoamme johtajille uracoachausta. Tutustu Excutive Career Coachingiin.


Blogin asiantuntijat:

Iiro Pohjanoksa on MPS-Yhtiöiden kehitysjohtaja, senior partner sekä sertifioitu business coach. Pääset lukemaan Iiron coach-profiilin täältä

Heidi Palo on MPS-Yhtiöiden johtava psykologi, sertifioitu business coach sekä senior partner. Hän toimii työssään vaativien rekrytointien sekä organisaatioiden kehittämisen parissa. Pääset lukemaan Heidin coach-profiilin täältä

Tomi Välimäki toimii MPS:llä suorahakujen, coachingin ja johtamisen kehittämisen parissa ja on sertifioitu business coach sekä MPS:n senior partner. Pääset lukemaan Tomin coach-profiilin täältä

Kun haluat kehittää itseäsi

Ota urakehityksesi omiin käsiisi!

Iso osa työssä viihtymistä on tunne siitä, että oppii uutta ja kehittyy. On kuitenkin yleistä, että tuo tunne on vuosien aikana päässyt hiipumaan. Se saattaa ilmetä heikentyneenä ammatillisena itsetuntona, huolena omasta pärjäämisestä työelämässä tai toiveena toimenkuvan muutoksesta.

Käyttäjämme kertovat, että Onnistujan urapalvelu on auttanut heitä ottamaan askeleita, jotka ovat johtaneet parempaan työssä viihtymiseen esimerkiksi ylennyksen, lisäkouluttautumisen tai omien työtapojen kehittämisen kautta.

Onnistujan urapalvelun avulla saat:

  • Lisää itsetuntemusta ja luottamusta omaan osaamiseen
  • Keinoja vahvuuksiesi ja kehityskohtiesi tunnistamiseen
  • Työvälineitä itsesi johtamiseen ja ajanhallintaan
  • Rohkeutta ja innostusta uuden etsimiseen ja löytämiseen
  • Voimistuneen tunteen siitä, että kehityt työssäsi ja nautit siitä